Mają opiekę psychologa i pedagoga

Opieka pedagogiczna i psychologiczna – na to może liczyć młodzież, która podejmuje bądź też podejmie  naukę w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. To jeden z elementów pracy z młodzieżą, który pozwala na ukształtowanie odpowiednich postaw życiowych. A w tych szczególnie trudnych czasach związanych z pandemią ma to jak się okazuje- niebagatelne znaczenie. 


Nauka w szkole i praktyki przyuczające do wykonywania określonego zawodu to jedno. Z drugiej strony  uczniowie mogą też liczyć na pomoc pedagogiczną. Tę mają zapewnioną przez cały okres pobytu w placówce, ale  jest też możliwość rozmowy  z psychologiem i pedagogiem na życzenie. 

– Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w naszej placówce  jest bardzo istotna. Należy pamiętać, że trafia do nas młodzież z różnych środowisk. Tam borykała się z problemami związanymi z wykluczeniem społecznym czy marginalizacją. Są też osoby pochodzące z tzw. trudnych rodzin, ale i takie, które mają problemy z nauką w swoich macierzystych szkołach. – tłumaczy Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora CKiW. 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne to przede wszystkim rozmowy z uczestnikami Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Specjaliści odpowiedzialni za tego rodzaju pieczę nad młodzieżą mają za zadanie  na bieżąco monitorować ich sytuację i reagować w sytuacjach, które tego wymagają. Dzięki temu też rodzi się między opiekunami, a uczniami większe zaufanie.

 

(Visited 20 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz