Kontrola pojazdów „na aplikację”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wykonujące zarobkowy przewóz osób muszą posiadać i okazywać do kontroli polskie prawo jazdy.

Brak wymienionego prawa jazdy podczas kontroli drogowej skutkuje mandatem karnym w wysokości 2 000 zł  –  naruszenie z załącznika 1 do ustawy o transporcie drogowym.


Dodatkowo, jeśli podczas kontroli drogowej jednoznacznie zostanie stwierdzone, że pobyt kierującego pojazdem, na terytorium RP wynosi dłużej niż 6 miesięcy, sprawa skierowana będzie do sądu, gdzie nałożona może być grzywna w wysokości od 1 500 zł do 30 000 zł.

20 czerwca, inspektorzy WITD w Poznaniu, rozpoczęli sprawdzanie kierowców pojazdów taxi i pojazdów „na aplikację”, pod kątem spełniania powyższych wymagań. W wyniku prowadzonych działań wykonano 42 kontrole.

W 4 przypadkach stwierdzono brak polskiego prawa jazdy u kierowców spoza Polski, którzy zostali ukarani mandatami karnymi w łącznej kwocie 8 000 zł (zał. nr 1 lp. 8.4). Dodatkowo jeden kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł z przepisów PRD oraz zatrzymano 1 dowód rejestracyjny od pojazdu. Zostaną wszczęte 4 postępowania administracyjne: 2 z załącznika nr 3 UTD (lp. 1.12 x2) oraz 2 z załącznika nr 4 UTD (lp. 1.2. x1; lp. 4.2 x1; lp. 4.3 x1).

 

 

(Visited 165 times, 1 visits today)

Leave a Reply