Jest decyzja wojewody w sprawie obwodnicy Kępna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał dziś decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym inwestor, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, uprawniony jest do rozpoczęcia wszelkich robót budowlanych.


– W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowany zostanie odcinek drogi ekspresowej dwujezdniowej dwupasowej o długości około 3,2 km, jednojezdniowej dwupasowej o długości około 3,6 km oraz odcinek łączący drogę ekspresową S11 z istniejącą drogą krajową nr 11 o długości około 2,3 km – zapowiada wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Ponadto powstaną dwa węzły drogowe typu WB (węzeł Kępno Wschód oraz węzeł Baranów), 12 obiektów mostowych, dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, infrastruktura związanej z drogą, a także urządzenia ochrony środowiska. W związku z budową obwodnicy Kępna zostanie zachowana ciągłość lokalnego układu komunikacyjnego.

– Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwoju tranzytowego na poziomie krajowym, wyprowadzenia go poza obszar miasta Kępna, a także do dostosowania polskiej sieci komunikacyjnej do standardów europejskich. Szybkie rozpoczęcie prac podyktowanie jest koniecznością poprawy jakości i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz usprawnienia połączeń drogowych – wyjaśnia Zbigniew Hoffmann.

Inwestycja zrealizowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość kontaktu wynosi ponad 122 500 000 zł. Budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 ujęto w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku), który został zatwierdzony 8 września 2015 roku uchwałą Rady Ministrów.
/poznan.uw.gov.pl/

(Visited 287 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz