JAK ZABEZPIECZYĆ DZIAŁKĘ PRZED WŁAMANIEM

Włamania i kradzieże na terenach ogródków działkowych to problem występujący od wielu lat w całym kraju, również na terenie naszego powiatu. Łupem złodziei padają często wartościowe przedmioty takie jak elektronarzędzia ogrodowe, radioodbiorniki i telewizory, lodówki, agregaty, oraz drobniejszy sprzęt AGD, a nawet meble. Wandale nie tylko kradną cenne przedmioty, ale również dokonują zniszczeń dewastując rośliny i wyposażenie działek. Niejednokrotnie straty spowodowane włamaniem oraz powstałymi zniszczeniami znacznie przekraczają wartość skradzionych przedmiotów.


Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu ostrzega oraz przypomina o kilku podstawowych zasadach jak zabezpieczyć działkę przed włamaniem!

1) Na działce nie powinniśmy pozostawiać wartościowych przedmiotów podczas naszej nieobecności.

2) Nie zostawiajmy kluczy pod wycieraczką lub innym ogólnodostępnym miejscu. Zabezpieczmy należycie drzwi i okna altanki.

3) Sporządźmy listę przechowywanych przedmiotów, zanotujmy ich cechy charakterystyczne oraz  numery fabryczne.

4) Uważajmy na kręcących się w pobliżu działki ludzi. Zainteresujmy się nimi, zapytajmy kogo szukają, przyjrzyjmy się im, by zapamiętać wygląd. Przezorność może uchronić przed kradzieżą, zaś spostrzeżenia mogą być przydatne gdyby doszło do włamania.

5) Nie wpuszczajmy bez uzasadnionych powodów nieznanych osób. Większość kradzieży dokonywana jest przez tzw. przygodnych znajomych.

6) Współdziałajmy zawsze z sąsiadami. Zwracajmy uwagę także na ich domek. Podczas ich nieobecności zainteresujmy się ludźmi kręcącymi się w pobliżu ich działki. Zwracajmy uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy, wynoszenie mebli lub sprzętów przez osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych sąsiadów.

7) O włamaniu należy jak najszybciej powiadomić policję dzwoniąc pod numer 112. Nie dotykajmy niczego w altanie, żeby nie zatrzeć śladów. Jeżeli jest to możliwe zapamiętajmy, jak najwięcej szczegółów, które pomogą w znalezieniu sprawców włamania.

8) Wszelkie zagrożenia podejrzenia i niebezpieczne sytuację w okolicy należy na bieżąco zgłaszać policji. Pomoc i radę można uzyskać od dzielnicowego opiekującego się rejonem, na którym znajduje się jest działka.

/nowy-tomysl.policja.gov.pl/
(Visited 13 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz