Inwestycje w północno-zachodnim Poznaniu [FILM]

Oświata, infrastruktura drogowa, a także rekreacja i wypoczynek – to najważniejsze dziedziny, w których w ostatnich trzech latach Miasto Poznań przygotowywało i prowadziło inwestycje w północno-zachodnich osiedlach: Strzeszynie, Kiekrzu i Krzyżownikach-Smochowicach.

Największą inwestycją oświatową w tej części Poznania była budowa dziesięciooddziałowego przedszkola nr 77 przy ul. Marka Hłaski na Strzeszynie. To najnowocześniejsza i jedna z największych placówek w mieście. Wybudowano ją za ponad 9 mln zł. Według prezydenta Jacka Jaśkowiaka, dla tej części Poznania była to inwestycja strategiczna, dzięki której w nowym przedszkolu rok szkolny 2017/2018 rozpoczęło 250 dzieci.

Inwestycje oświatowe

– Decyzję o budowie podjęliśmy błyskawicznie. Jest też w pewnym sensie symboliczna, bo to pierwsza autopoprawka złożona w 2015 roku do zastanego przez nas budżetu. Sposób jej realizacji to przykład sprawnego zarządzania – przekonywał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Wraz z budową przedszkola w ciągu ulic Stachury, Poświatowskiej oraz Hłaski, za niemal 3 mln zł wybudowano drogi dojazdowe do placówki wraz z układem ścieżek rowerowych  i chodników.

Rozwijający się dynamicznie Strzeszyn, na którym przybywa młodych rodzin z dziećmi,  potrzebuje kolejnych inwestycji oświatowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2018-2019 zabezpieczono 2 mln zł na rozbudowę przedszkola nr 121 o dodatkowe trzy oddziały. W tej okolicy w latach 2019-2021 planowana jest też budowa nowej szkoły.

Na sąsiadującym ze Strzeszynem osiedlu Krzyżowniki-Smochowice w sierpniu 2016 roku zakończono modernizację szkoły podstawowej nr 57 przy ul. Leśnowolskiej. Dostosowanie

obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, modernizacja części sal dydaktycznych, budowa placu zabaw i boiska o nawierzchni poliuretanowej pochłonęły niemal milion złotych. Przy Zespole Szkół nr 1 wybudowano również, za niemal 5 mln zł, wielofunkcyjną salę gimnastyczną.

Place, parki, plaże

Milion złotych kosztowała ukończona w ubiegłym roku budowa rowerowego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Smochy Pumptrack. Tor do wysiłkowej jazdy na rowerze, zgłoszony w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) 2016, powstał w ubiegłym roku przy ul. Homera. Wśród innych projektów PBO zrealizowanych na tych osiedlach znalazła się ukończona również w ubiegłym roku budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Puszkina, budowa altany do występów scenicznych oraz żelbetonowego podestu do jazdy na rolkach przy ul. Homera i linarium przy ul. Krajeneckiej.

Najważniejszą inwestycją zrealizowaną w tej części Poznania w ramach PBO jest Plażojada.  W listopadzie ub. roku zrewitalizowano plaże i nabrzeża trzech poznańskich jezior – Kierskiego, Strzeszyńskiego i Rusałki. Za ok. 4,5 mln zł powstały m.in. nowe place zabaw i miejsca aktywności fizycznej, a także niezbędna dla plażowiczów, rowerzystów i pieszych infrastruktura. Do końca lipca tego roku za niemal 800 tys. zł w ramach projektu  Cyklostop, który uzupełni Plażojadę, nad Jeziorem Kierskim powstanie zadaszony przystanek dla pieszych i rowerzystów, stanica i nowe pływające pomosty. Jeszcze w tym roku Plażojada zostanie wyposażona w system informacji wizualnej. Pod koniec marca rozpisano przetarg na jego wykonanie.

Od 2016 roku w Kiekrzu powstaje Park Edukacji Ekologicznej. W ramach prac realizacyjnych przewidziano nasadzenie zieleni, utworzenie łąki kwietnej, układ komunikacyjny z mostkami, siłownię zewnętrzną i małą architekturę. W WPF na lata 2017-2018 1,7 mln zł zarezerwowano na modernizację kąpieliska Krzyżowniki i przyległych terenów.

Ścieżki, chodniki, drogi

Coraz bliżej są także inwestycje w infrastrukturę rowerową. W czerwcu tego roku zakończą się trwające od 2015 roku prace związane z opracowaniem dokumentacji do budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Koszalińskiej od Biskupińskiej do Krajeneckiej. Na lata 2018-2020 zabezpieczono w WPF niemal 2,5 mln zł na wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowy ul. Łebskiej, Kociewskiej, Żukowskiej oraz Łagowskiej. Powstanie pieszo-jezdnia wraz z systemem odwodnienia.

W lipcu tego roku ma zakończyć się rozbudowa ul. Wańkowicza. Na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Tołstoja za prawie 1,6 mln zł zbudowany zostanie chodnik i droga rowerowa wraz z oświetleniem.

Na ten rok zaplanowano również remont nawierzchni na całej długości ul. Hezjoda wraz z uporządkowaniem pasa zieleni na odcinku od Literackiej w kierunku Homera, a także kontynuację remontu chodnika na ul.Psarskie, który zakończyć ma się już w kwietniu. Wśród ważniejszych inwestycji drogowych, które udało się zrealizować w ostatnich trzech latach warto wymienić remont wiaduktu nad ul. Lutycką w ciągu ul. Dąbrowskiego  za ponad 2,7 mln zł, remont nawierzchni na ul. Krajeneckiej – od ul. Rzeszowskiej do Koszalińskiej  i  remont nawierzchni ul. Kołobrzeskiej oraz ul. Lęborskiej od skrzyżowania z Santocką do Trzcianeckiej.

Mieszkańców osiedla Kiekrz czeka w najbliższych latach przebudowa układu drogowego związana z zaplanowaną budową kanalizacji deszczowej. Na ten cel w WPF do 2020 roku zapisano ponad 8,5 mln zł.

Komunikacja zbiorowa

Strzeszyn, Krzyżowniki-Smochowice i Kiekrz to osiedla oddalone od centrum miasta. Dlatego ważny jest jak najlepiej działający transport zbiorowy. W tym rejonie miasta oparty jest on głównie na komunikacji autobusowej. Uzyskaniu dodatkowych linii i kursów w tej części Poznania służy realizowana od kilku lat integracja komunikacyjna z sąsiednimi gminami. W ubiegłym roku, dzięki integracji z gminą Tarnowo Podgórne, z linii 56 wydzielona została linia 86 z Ogrodów do Kiekrza, gdzie w ubiegłym roku wyremontowano pętlę przystankową. Linia 834 obsługuje połączenia z Ogrodów do Kiekrza i Rokietnicy przez Krzyżowniki, gdzie modernizacja pętli przystankowej zostanie przeprowadzona w tym roku. Do obsługi Krzyżownik i Smochowic przeznaczone zostały również nowe linie Tarnowa Podgórnego: 801, 802, 803, 804, 811, 812, 813 oraz 821.

Przed dwoma laty wydłużono wszystkie kursy linii 64 do pętli Puszkina na Strzeszynie. Na ten rok zaplanowano zmianę trasy linii nr 90 lub powstanie nowej linii komunikacyjnej do pętli Literacka.

Trwa modernizacja infrastruktury przystankowej w tej części Poznania. Nowe wiaty stanęły m.in. na przystankach Tułodzieckiej, Kosowska, Kołobrzeska, Leśnowolska, Smochowice, Morszyńska. W tym roku ZTM planuje wykonać projekty platform przystankowych dla przystanku Kartuska w obydwu kierunkach.

Jacek Łakomy/biuro prasowe/poznan.pl

Dodaj komentarz