Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU


 W październiku 2017 roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 62 zdarzenia: 6 wypadków drogowych w wyniku których 6 osób zostało rannych oraz 56 kolizji drogowych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

4

6

6

Od początku roku

48

49

56

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

52

55

56

Od początku roku

405

460

488

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

6

9

6

Od początku roku

63

54

59

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

7

6

7

PRZYCZYNY


Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w październiku 2017 r. to:

– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 17 zdarzeń,

– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 11 zdarzeń,

– niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 7 zdarzeń,

– nieprawidłowe cofanie – 5 zdarzeń.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Autostrada A2 – 7 zdarzeń ( 7 kolizji )

K-92 – 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

Drogi wojewódzkie:

– nr W302 – 4 zdarzenia ( 4 kolizje )

– nr W305 – 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

– nr W307 – 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

– nr W308 – 2 zdarzenia ( 1 wypadek ,1 kolizja )

Drogi powiatowe:


– nr 2708P – zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2709P – 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

– nr 2712P – 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

– nr 2713P – zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2727P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2738P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2743P – zdarzenie ( 1 wypadek )

– nr 2746P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

Drogi gminne – 31 zdarzeń ( 2 wypadki, 29 kolizji )

Drogi inne (niepubliczne)  zdarzenie ( 1 kolizja )

NIETRZEŹWI KIEROWCY

październiku 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 10 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 6 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

SPRAWCY

październiku 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 41 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 5 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 t spowodowali 3 zdarzenia, a kierujący rowerami i pojazdami nieustalonymi spowodowali po 2 zdarzenia.


Dodaj komentarz