Gabinety pielęgniarek wracają do wielkopolskich szkół

Pierwsze samorządy województwa wielkopolskiego podpisują umowy na dofinansowanie wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg złożyła wizytę w powiecie pleszewskim, gdzie dotację otrzyma łącznie piętnaście szkół. Dla jednostek oświaty oznacza to powrót pielęgniarek i higienistek.


Do podpisania pierwszych umów doszło w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Oprócz pleszewskiego starostwa, który złożył wniosek na dofinansowanie gabinetów w pięciu szkołach, umowy podpisali także Urząd Miasta i Gminy Pleszew (5 szkół), Urząd Gminy Gizałki (4 szkoły) oraz Urząd Miejski Gminy Dobrzyca (1 szkoła). Łączne wsparcie dla wszystkich podmiotów w powiecie wynosić będzie 101 576,00 złotych. W najbliższym czasie umowy będą podpisywane z kolejnymi samorządami. – Kwota dofinansowania dla wielkopolskich samorządów wyniesie ogółem 4 708 551,59 złotych z przeznaczeniem na doposażenie 992 gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach publicznych – podkreśla wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Jednostki samorządu terytorialnego, aby otrzymać dotację musiały na przełomie września i października składać wnioski do wojewody wielkopolskiego. Finansowanie odbywa się w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Resort zdrowia na dotacje dla samorządów planuje przeznaczyć łącznie 134 miliony złotych. Gabinety mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielając świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.
Foto: Starostwo Powiatowe w PleszewieTen pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.
(Visited 103 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz