Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy zatrzymali 4 obywateli Iranu

Współpraca funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy z pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, doprowadziła do zatrzymania 4 cudzoziemców,


których cel pobytu na terytorium naszego kraju jest niezgodny z deklarowanym.

Wczoraj funkcjonariusze z Placówki SG w Poznaniu – Ławicy zatrzymali 4 obywateli Iranu, którzy legitymowali się szwajcarskimi wizami turystycznymi. W toku prowadzonych czynności ustalono, że cudzoziemcy mieli umówioną wizytę w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie w celu złożenia dokumentów legalizujących ich pobyt w Polsce. W wyniku przeprowadzonych przez funkcjonariuszy czynności okazało się, że cel pobytu cudzoziemców jest niezgodny z deklarowanym, gdyż posiadane wizy turystyczne chcieli wykorzystać w celu zalegalizowania pobytu na terytorium naszego kraju.Wobec cudzoziemców wszczęto postępowanie administracyjne w celu cofnięcia wiz oraz  wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu.

(Visited 154 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz