Eugeniusz Grzeszczak wybrany na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego

Podczas IX posiedzenia dniu 1 czerwca 2019 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka wybrał na funkcję Prezesa ZOW ZOSP RP druha Eugeniusza Grzeszczaka dotychczasowego wiceprezesa z subregionu konińskiego.

Wiceprezesem reprezentującym w Prezydium ZOW ZOSP RP subregion koniński został wybrany druh Andrzej Piaskowski, będący dotychczas w składzie Prezydium ZOW.

Nowymi członkami Zarządu Oddziału zostali druhowie Eugeniusz Tyrakowski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jarocinie (w miejsce ustępującego druha Tomasza Krawczyka) oraz Andrzej Woźnicki – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu (w miejsce zmarłego druha Prezesa Stefana Mikołajczaka). Zostali oni również wybrani do składu Prezydium ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.

Do składu Zarządu OW ZOSP RP dołączył także, druh Robert Roszak – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Śremie (w miejsce ustępującego druha Marcina Weissa).

Na swojego przedstawiciela w Zarządzie Głównym ZOSP RP, ZOW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego wybrał druha Piotra Opasa z powiatu kolskiego.

Źródło: Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu

(Visited 798 times, 1 visits today)

Leave a Reply