Egzamin ósmoklasisty w pleszewskim OHP w toku

Drugi dzień egzaminu ósmoklasisty w  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie już za nami.  punktualnie o godzinie 9.00. Uczniowie placówki – tak jak młodzież z całej Polski- pierwszego dnia zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego. W środę rozwiązywali zadania z matematyki, a w czwartek czeka ich jeszcze  test z wiedzy o  języku angielskim. W ten sposób wszyscy zweryfikują swoją wiedzę nabytą w  trakcie całej  nauki w szkole podstawowej.


Zanim jednak młodzież mogła zasiąść do pisania egzaminu w Ośrodku Szkoleniowym Kasyno    odbyła się obowiązkowa dezynfekcja.
 
– Reżim sanitarno- higieniczny to podstawa w naszym przypadku. Uczniowie zostali rozlokowani na sali w odpowiedniej odległości i poinstruowani, jakie procedury ich obowiązują. Potem przystąpili do pisania egzaminu z języka polskiego. Ten składał się z pytań otwartych i zamkniętych, które obowiązywały wszystkich uczniów klas ósmych w całym kraju. – wyjaśnia Izabela Werner, dyrektor szkoły  działającej przy  CKiW OHP.
 
Drugiego dnia podopieczni placówki zmierzyli się z „królową nauk”, czyli  matematyką, na którą mogli zgodnie z wytycznymi poświęcić od 100 do 150 minut.
 
– Egzamin ósmoklasisty  jest taki sam  dla wszystkich uczniów z całej Polski. Dzisiaj młodzież zmierzyła się z arkuszami matematycznymi, które składały się z  zadań ‎zamkniętych, w których uczeń zaznaczał  jedną odpowiedź z podanych kilku wariantów oraz zadań otwartych, w których  uczeń  musiał samodzielnie napisać  odpowiedź.- dodaje Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora Centrum.
 
Pozytywnie zdany egzamin ósmoklasisty otwiera młodzieży z pleszewskiego Centrum drogę do dalszej edukacji.
– Nasi uczniowie już stoją u progu wyboru kolejnych decyzji związanych z dalszym  etapem edukacji. Należy podkreślić, że to młodzież, która w dużej mierze pochodzi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i często wykształcenie i dobry zawód jest tym, co chroni ją przed bezrobociem i  dezaktywacją społeczną. Dlatego myślę, że większość z ósmoklasistów  zostanie z nami dalej i będzie kontynuowało naukę w szkole branżowej I stopnia. -uważa Sylwia Kordylas.
 
Przed uczniami z Centrum w czwartek ostatni etap  zmagań. Tego dnia młodzież będzie zdawała egzamin z języka angielskiego. Wyniki  będą znane ostatniego dnia lipca.
(Visited 58 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz