Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu

Profesjonalna rehabilitacja, terapia zajęciowa i opieka specjalistów – to wszystko czeka na mieszkańców Poznania w Dziennym Domu Opieki Medycznej. Placówka rozpoczęła już działalność, równocześnie może w niej przebywać 25 pacjentów. 


Z Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą skorzystać osoby niesamodzielne lub z niepełnosprawnościami. To miejsce dla tych, którzy właśnie wyszli ze szpitala, ale nadal wymagają opieki pielęgniarskiej i kompleksowej pomocy, a także dla poznaniaków, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystali z leczenia szpitalnego lub osób zagrożonych hospitalizacją. Placówka powstała z myślą o osobach niesamodzielnych – zwłaszcza seniorach – potrzebujących pomocy ze względu na stan zdrowia, ale nie wymagających całodobowej opieki lekarza.

– Dzienny Dom Opieki Medycznej to część dużego projektu, który organizujemy razem z naszymi partnerami dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej – podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Dom ma pomagać osobom, które chcą być jak najdłużej aktywne. Dzięki pobytowi tutaj pacjenci mają szansę na szybsze odzyskanie sprawności. 

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia kompleksową pomoc: funkcjonuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Może w nim przebywać równocześnie 25 pacjentów, każdy może zostać przyjęty na czas od 30 do 120 dni roboczych. O tym, jak długi będzie rzeczywisty pobyt, decyduje za każdym razem zespół terapeutyczny. 

W pierwszym miesiącu pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie. Następnie – w zależności od poprawy stanu zdrowia – czas ten może być stopniowo zmniejszany stosownie do potrzeb (nadal będą to jednak co najmniej 4 godziny dziennie). 

– Aby się zapisać, wystarczy mieć wypis ze szpitala lub skierowanie od lekarza medycyny rodzinnej – mówi Monika Szelągiewicz, prezes zarządu CenterMed Poznań. – Jeśli będzie taka konieczność, możemy zapewnić pacjentowi bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do domu opieki i z powrotem. W takiej sytuacji potrzebujemy jednak wsparcia osób, które opiekują się pacjentem i pomogą przygotować go do przejazdu.

Szczegóły dotyczące warunków zapisywania się do domu opieki można znaleźć na stronie CenterMed.

Przez cały czas pobytu w domu opieki pacjenci mają zapewnione wyżywienie i są pod profesjonalną opieką specjalistów: psychologa, logopedy i dietetyka. Mogą też skorzystać z licznych zabiegów fizjoterapeutycznych: kinezyterapii, masażu, hydroterapii czy krioterapii. W czasie pomiędzy zabiegami przygotowano dla nich zajęcia dodatkowe – terapię zajęciową. 

Dzienny dom opieki zapewnia nie tylko pomoc medyczną i kontynuację terapii, ale także – w niezbędnym zakresie – badania diagnostyczne i konsultacje lekarskie. Przygotowuje też rodzinę i opiekunów do tego, by mogli jak najlepiej zająć się pacjentem po tym, gdy opuści on placówkę.

– Dom jest placówką o charakterze wsparcia medycznego, pracownicy socjalni będą informować o nim swoich klientów – zapewnia Włodzimierz Kałek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. – Uzupełnia miejską ofertę, która obejmuje również usługi opiekuńcze i asystenckie.

Dzienny Dom Opieki Medycznej działa w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki prowadzonego przez Stowarzyszenie Medycyna Polska, Centermed Poznań i Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”. Jest częścią kompleksowego programu usług społecznych i opieki medycznej, który pomoże seniorom i osobom z niepełnosprawnościami godnie żyć we własnym środowisku. W jego skład – poza Zintegrowanym Centrum Opieki – wchodzą również „Sieć wsparcia społecznego”, „Mieszkania chronione-treningowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą”, „Usługi asystenta i Centrum Usamodzielnienia” (za wszystkie trzy programy odpowiada Miasto Poznań) oraz Centrum Opieki Środowiskowej. Z wartego ponad 18 mln zł i dofinansowanego przez Unię Europejską projektu skorzysta łącznie ponad 1,7 tysiąca poznaniaków i poznanianek. 

AW /poznan.pl/

(Visited 24 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz