DROGA WOJEWÓDZKA NR 185 W POWIECIE SZAMOTULSKIM ROZBUDOWANA

W grudniu 2017 r., po ponad roku prac, zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 na odcinku o długości 10,25 km w powiecie szamotulskim. Inwestycja rozpoczynała się na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 185 i 117 w Obrzycku,


a kończyła przed skrzyżowaniem Alei 1 Maja z ul. Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach.

Zakres robót objął m.in. poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni jezdni, korektę niwelety drogi, przebudowę skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów i przepustów, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz budowę kanalizacji deszczowej na odcinku przebiegającym przez Szamotuły.

Inwestycja była realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 24,7 mln zł, z czego 20 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie.

Roboty pomiędzy Obrzyckiem i Szamotułami były drugim etapem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 185. Pierwszy – również w ramach WRPO 2014-2020 – przeprowadzono w 2016 roku na odcinku pomiędzy miejscowościami Piotrowo i Zielonagóra w gminie Obrzycko.

/wzdw.p/
Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

(Visited 98 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz