Czynności CBA w związku z możliwymi nieprawidłowościami w działaniu suszarni odpadów przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach

CBA informuje:

Czynności CBA w związku z możliwymi nieprawidłowościami w działaniu suszarni odpadów przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach

6 grudnia 2019 r. funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli czynności analityczno – informacyjne w spółce AQUANET S.A.


Działania Biura zostały podjęte w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu, należącej do tego podmiotu, suszarni odpadów przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach oraz udzielaniem przez spółkę zamówień na wywóz wytwarzanych w suszarni osadów.

W ramach podjętych działań funkcjonariusze zwrócili się do prezesa zarządu spółki o udostępnienie dokumentacji dotyczącej:

– realizacji oraz oddania do użytkowania inwestycji polegającej na budowie suszarni osadów przy oczyszczalni w Koziegłowach oraz przeprowadzonych w obiekcie prac modernizacyjnych;

– przyczyn oraz sposobu likwidacji awarii linii technologicznej suszarni osadów w Koziegłowach, w tym dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wyboru wykonawcy prac naprawczych i ewentualnych prac modernizacyjnych, ich zakresu oraz informacji nt. wszelkich podjętych przez Spółkę działań naprawczych związanych ze skutkami awarii, służących zabezpieczeniu realizacji zadań z zakresu likwidacji osadów,

– postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w trybie bezprzetargowym na wywóz i zagospodarowanie osadów wytwarzanych w oczyszczalni w Koziegłowach na lata 2019 – 2020.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

ozk/ skr/

Źródło informacji: CBA
(Visited 175 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz