Co z budynkiem starego dworca Poznań Główny?

Czy spółka PKP rzeczywiście zamierza wyburzyć budynek starego dworca? Czy miasto pozna wyniki prac zespołu wojewody ds. poznańskiego węzła kolejowego? Czy nie byłoby dobrą praktyką rozpisać konsultacje społeczne i konkurs architektoniczny w sprawie projektu dworca?


Czy będą respektowane zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków?

Jeśli chodzi o budynek starego dworca pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. Tymczasem Wojewoda wielkopolski wraz z władzami PKP organizuje konferencję o budowie tunelu i dodatkowego peronu, nie informuje natomiast, że od kilku tygodni podpisana już jest umowa z projektantem nowego budynku starego dworca kolejowego Poznań Główny. Co więcej – zgodnie z tytułem przetargu mowa jest o rozbiórce. Pełna nazwa brzmi bowiem – Usługa projektowa, dokumentacja przedprojektowa, projektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Poznań Główny (Stary).”

Ogłoszenie opublikowano 17 października zeszłego roku, 13 listopada nastąpiło otwarcie ofert, a po kolejnych czterech tygodniach dokonano wyboru tej najkorzystniejszej. Przetarg wygrała spółka Pas Projekt z Nadarzyna, która ma także dla PKP przebudować dworce w Kielcach i Chełmie. 18 stycznia PKP S.A. podpisała umowę z wykonawcą.

Dworzec ważny historycznie

Budynek starego Dworca Głównego PKP stanowi ważny obiekt w historii miasta Poznania oraz istotny element tradycji poznańskiego kolejnictwa. Posiada więc wartość historyczną, a ze względu na doskonałe „wyspowe” usytuowanie, układ peronów i przejść podziemnych ma również walory funkcjonalne.

Od początku dyskusji o starym dworcu PKP Joanna Bielawska-Pałczyńska Miejska Konserwator Zabytków zwracała uwagę na konieczność przywrócenia przedwojennej fasady dworca z arkadowym portykiem, jako elewacji o najciekawszej artystycznie formie, która najpełniej oddawała charakter obiektu i mówiła o jego pierwotnej funkcji.

Joanna Bielawska-Pałczyńska przypomina, że budynek starego Dworca Głównego PKP wraz z otoczeniem stanowi element zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic miasta Poznania wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 239 decyzją z dnia 6 października 1982r. i w związku z tym wszelkie prace na tym obszarze wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Ze względu na rangę miejsca oraz istotny kontekst historyczny najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie konkursu na kompleksowe zagospodarowanie tej przestrzeni, który da gwarancję znalezienia właściwych rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych, a także komunikacyjnych.

We wnętrzu budynku konieczne jest zachowanie i wyeksponowanie monumentalnego polichromowanego reliefu z 1962 roku, autorstwa znanego poznańskiego twórcy Edmunda Łubowskiego. Dopuszczalny jest jego demontaż i ponowne zastosowanie w ramach inwestycji, zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem konserwatorskim. Ściana z reliefem powinna być właściwie wyeksponowana i nieprzesłaniana obiektami wyposażenia.

W ramach dokumentacji projektowej należy przestawić pełną inwentaryzację rysunkową i fotograficzną budynku starego dworca, badania architektoniczne i niezbędne ekspertyzy techniczne.

Trzeba wyjaśnić również kwestię istniejących schronów pod budynkiem dworca pochodzących z okresu „zimnej wojny”, w pełni wyposażonych, w bardzo dobrym stanie technicznym, mających już niewątpliwie wartość historyczną.

Miasto chce współpracować

Kiedy jeszcze przedstawiciele władz Poznania byli zapraszani do udziału w posiedzeniach zespołu Wojewody Wielkopolskiego ds. Poznańskiego Węzła Kolejowego udawało się prowadzić dialog i uzgodnienia w celu znalezienia optymalnych rozwiązań.

Miasto jest ściśle związane z PKP chociażby poprzez plac Dworcowy, będący przedłużeniem ul. Dworcowej. Jest on własnością Miasta i tej inwestycji, zarówno w zakresie ochrony konserwatorskiej, jak i funkcji komunikacyjnej, nie da się oddzielić.

Plac Dworcowy należy potraktować jako reprezentacyjne wnętrze w historycznym kontekście przestrzennym, z ekspozycją budynku starego dworca, bez możliwości jego zabudowy. Plac Dworcowy musi pozostać niezabudowany, w historycznym układzie urbanistycznym, oczywiście z zachowaniem funkcji komunikacyjnej.

Miasto oczekuje przede wszystkim jak najszybszego powrotu funkcji pasażerskich w miejsce starego dworca. Z pewnością nie przeszkadzałyby mu dodatkowe funkcje biurowe czy hotelowe w tym miejscu, pod warunkiem jednak, że zostanie zapewniony odpowiedni dojazd do nich.

– Jesteśmy gotowi do wszelkiej współpracy po to, żeby dworzec Poznań Główny powstał lub został odbudowany jak najszybciej – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

RB /poznan.pl/

(Visited 175 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz