Budżet na 2024 rok przyjęty. Ponad 3 miliardy złotych na dalszy rozwój Wielkopolski

Podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 18 grudnia 2023 roku radni przyjęli uchwałę budżetową na 2024 rok. Za było 27 głosujących, a wstrzymało się 7 radnych. Wydatki w przyszłorocznym budżecie to 3,3 miliarda złotych, natomiast dochody stanowią 2,8 miliarda złotych.
– Budżet na 2024 rok jest budżetem bezpiecznym i stabilnym, zawierającym rozwinięcie wszystkich kierunków, które do tej pory realizowaliśmy. Położyliśmy bardzo silny akcent na inwestycje, zarówno w opiece zdrowotnej, edukacji, jak i infrastrukturze drogowej. Duży udział mają też dopłaty do przewozów regionalnych, które sięgają 300 milionów złotych. Budżet jest również prospołeczny, ponieważ odpowiada na potrzeby naszych wszystkich partnerów, od samorządów po organizacje pozarządowe. Będziemy je konsekwentnie wspierać tak, jak do tej pory przy realizacji ich projektów, przede wszystkim w formie konkursowej – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki ogółem mają wynieść 3,3 mld zł, z czego wydatki majątkowe 1,4 mld zł i stanowić będą 41,7 proc. wydatków ogółem. Warto podkreślić, że będzie to szósty rok z rzędu, w którym wydatki majątkowe będą kształtowały się na poziomie ok. 40 proc.

Deficyt budżetu wynoszący 470,8 mln zł zostanie sfinansowany głównie (269,8 mln zł) z własnych środków oraz ze środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowana na koniec 2024 r. kwota długu ma wynieść 416,2 mln zł, tj. 14,9 proc. dochodów ogółem.

W zakresie wydatków 56,2 proc. zostanie przeznaczonych na kluczowe obszary dotyczące dróg, przewozów kolejowych oraz ochrony zdrowia. Pozostałe środki przeznaczone będą na kulturę, oświatę, administrację czy ochronę środowiska. Warto podkreślić, że Wielkopolska rozpoczyna realizację przedsięwzięć z nowej perspektywy unijnej Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, ze wsparciem UE w wysokości 2,1 mld euro.

Na inwestycje drogowe zostanie przeznaczonych 511,2 mln zł. Będą to wydatki związane m.in. z budową obwodnic Rogoźna, Kościana i Szamotuł (współfinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), rozbudową infrastruktury drogowo-mostowej Województwa Wielkopolskiego (współfinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład). Istotne środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – kwota 41,9 mln zł oraz na inwestycje drogowe jednoroczne – kwota 143 mln zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów będzie kosztować 190 mln zł.

Na wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia zaplanowano 245,6 mln zł. W ramach tej kwoty należy wymienić inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu (m.in. poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobu udzielania świadczeń onkologicznych), w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (m.in. budowa Centrum Medycyny Ratunkowej), czy w Wojewódzkim Szpital Zespolonym w Kaliszu (m.in. budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią).

W zakresie inwestycji w kulturze w 2024 r. kontynuowana będzie budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (realizowana wspólnie w Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego), nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski. Łączne nakłady na tę budowę mają wynieść 376,2 mln zł z czego w 2024 r. 122,5 mln zł.

W ramach wydatków bieżących, 350 mln zł będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Dotacje podmiotowe dla 23 marszałkowskich instytucji kultury wyniosą 182,5 mln zł.

 

 

(Visited 218 times, 1 visits today)

Leave a Reply