Bramki ABC na lotnisku w Poznaniu [FILM]

Podróżni korzystający z lotniska w Poznaniu mogą samodzielnie odprawiać się w bramkach ABC. Port lotniczy Poznań Ławica wprowadza to rozwiązanie jako trzeci w Polsce, po Lotnisku Chopina i lotnisku Warszawa – Modlin. Tam w bramkach ABC odprawiło się tam już prawie 1,2 miliona podróżnych.


Automatyczna odprawa na poznańskim lotnisku jest możliwa na kierunku odloty. Do dyspozycji podróżnych jest 5 bramek ABC.

W bramkach ABC mogą odprawić się wyłącznie pełnoletni obywatele państw Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej posiadający paszport biometryczny.
Z bramek mogą korzystać także obywatele RP posiadający biometryczny dowód osobisty. Pasażer odprawiający się w bramce ABC musi zeskanować swój dokument, przykładając go do czytnika, a po otwarciu drzwi wejść do środka. Bramka zweryfikuje dane zawarte w chipie biometrycznym dokumentu z wizerunkiem twarzy podróżnego i potwierdzi, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem. Weryfikacja danych biometrycznych wyklucza możliwość posłużenia się podrobionym, przerobionym, czy cudzym dokumentem. Bramki ABC są połączone z bazami danych, co pozwala na automatyczne sprawdzenie, czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych, szczegółowych sprawdzeń, podróżny jest kierowany na II linię kontroli. Otwarcie się drzwi bramki oznacza, że odprawa przebiegła pomyślnie.

Takie rozwiązanie usprawnia proces kontroli granicznej i zwiększa przepustowość przejścia granicznego, a tym samym skraca czas oczekiwania podróżnych na przekroczenie granicy państwowej.

Umowę na dostawę bramek, ich zainstalowanie i uruchomienie z firmą Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z. o.o. 30 października podpisał  Zarządzający Portem Lotniczym Poznań – Ławica. Zakup urządzeń sfinansowany został przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu ze środków rezerwy celowej na budowę, modernizację i utrzymanie przejść granicznych w 2019 r. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki SG na poznańskim lotnisku zostali przeszkoleni jako operatorzy bramek ABC na bazie rzeczywistych rozwiązań Automated Border Control funkcjonujących na Lotnisku Chopina w Warszawie, a wdrożonych dzięki profesjonalnej integracji z systemem odprawowym Straży Granicznej, przygotowanej i zrealizowanej przez zespół IT Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

(Visited 317 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz