Blisko 20 mln zł na przywracanie połączeń autobusowych w Wielkopolsce

Wystartował nabór w ramach rządowego programu, którego celem jest przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. Jak poinformował wojewoda Zbigniew Hoffmann, w Wielkopolsce do rozdysponowania będzie kwota ponad 19,8 mln zł.


Środki pochodzą z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z założeniami rządowego funduszu dopłacie podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące, co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy. – Celem naszych działań jest likwidacja białych plam komunikacyjnych w Wielkopolsce. Jest wiele osób, które poprzez brak dostępu do komunikacji zbiorowej mogą czuć się komunikacyjnie wykluczone, przede wszystkim w mniejszych miejscowościach czy wsiach. Transport publiczny nie powinien być przywilejem a standardem. Standardem powinna być możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkoły, szpitala czy przychodni – mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Jak dodaje, to kolejny realizowany przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego program, który staje się faktem. – Jestem przekonany, że odtworzenie wielu połączeń autobusowych pozwoli również pobudzić przedsiębiorczość i zwiększy możliwości biznesu w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy – tłumaczy Zbigniew Hoffmann.

Wśród głównych kryteriów, które będzie brał pod uwagę wojewoda, znajdą się między innymi powierzchnia obszaru, liczba mieszkańców czy liczba i długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z zasadami funduszu dopłaty są udzielane wyłącznie do przewozów wykonywanych od dnia wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2019 roku. Dopłata będzie wynosiła nie więcej niż 1 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 proc. oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Wnioski o objęcie w 2019 roku dopłatą z funduszu organizator składa w terminie do 12 sierpnia 2019 roku.

Zobacz również …

(Visited 84 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz