BEZPIECZNIEJSZY TRANSPORT NA A2 ! Kolejne zmasowane działania wielkopolskich inspektorów przy autostradzie

Kolejne zmasowane działania wielkopolskich inspektorów przy autostradzie A2 zaowocowały kilkudziesięcioma kontrolami przewoźników zagranicznych i sprawdzeniem stanu trzeźwości kierowców zatrzymanych pojazdów.

Po ubiegłotygodniowych kontrolach na autostradzie A2 i zapowiadanych kolejnych, wielkopolscy inspektorzy transportu drogowego znów pojawili się przy Punkcie Poboru Opłat Nagradowice. 7 lutego od godziny 6 do 14 trwała akcja ukierunkowana na kontrolę zezwoleń przewoźników zagranicznych. Ponadto sprawdzano trzeźwość kierowców. W akcji brało udział 14 inspektorów z terenu całego województwa wielkopolskiego. Skontrolowano 72 pojazdy przewoźników zagranicznych z Unii Europejskiej i spoza niej, w tym cztery kontrole dotyczyły prawidłowości przewozu materiałów niebezpiecznych, a trzy warunków przewozu żywności. Poza drobnymi naruszeniami z czasu pracy, które sankcjonowano mandatami nałożonymi na kierowców, nie stwierdzono poważnych naruszeń. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

(Visited 141 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz