Awans Zawodowy Nauczycieli

W czwartek 22 sierpnia, w sali Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.


Zanim Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan wręczył nauczycielkom akty nadania, Panie złożyły ślubowanie. 
Sukcesów pogratulowali także Paniom dyrektorzy szkół, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Rafał Sikorski oraz Sekretarz Gminy Artur Kalinowski. 
Stopień nauczyciela mianowanego otrzymały:
Karolina Konieczna nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim
Katarzyna Pazgrat nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim
Ewa Starosta nauczyciel w Szkole Podstawowej w Słocinie
Stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymała Pani Danuta Bartkowiak nauczyciel w Szkole Podstawowej w Grąblewie. 

(Visited 65 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz