Anna Bryłka kandydatką Ruchu Narodowego z list Konfederacji do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce

Anna Bryłka kandydatką Ruchu Narodowego z list Konfederacji do
Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce
Pochodząca z Kłodawy Anna Bryłka będzie przedstawicielką Ruchu Narodowego na wielkopolskiej liście komitetu Konfederacja KORWiN
Braun Liroy Narodowcy, na miejscu trzecim.
Anna Bryłka urodzona w 1990 roku w Kole. Absolwentka prawa i historii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również
studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny w Szkole Głównej
Handlowej. Stypendystka zagranicznych wyjazdów naukowych.
Działaczka organizacji katolickich i narodowych, współpracuje z Narodową Organizacją Kobiet. Kandydatka w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa w 2018 roku w okręgu konińskim. Autorka programu Ruchu Narodowego w zakresie rolnictwa.
Specjalista ds. handlu zagranicznego, Unii Europejskiej w zakresie integracji gospodarczej i dyplomacji ekonomicznej. Wchodzi w skład Zarządu Głównego Ruchu Narodowego w funkcji sekretarza partii, której prezesem jest poseł Robert Winnicki. W zbliżających się wyborach będzie przedstawicielem Ruchu Narodowego na liście KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy.
Konfederacja jest szerokim porozumieniem ugrupowań prawicowych,
narodowych, konserwatywnych, uniosceptycznych i prolife. Inicjatywa
wspólnego startu zawiązała się w grudniu 2018 roku, gdy współpracę w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zadeklarowały partia KORWiN
oraz Ruch Narodowy podpisując umowę koalicyjną. Obecnie Konfederacja zrzesza także inne podmioty i stowarzyszenia, które prezentują eurosceptyczny program. KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy jest komitetem ogólnopolskim i wystawia listy w każdym z 13 okręgów wyborczych.
Sondaże wyborcze dają komitetowi wynik w granicach 5%, co oznacza szansę na wprowadzenie reprezentacji do Parlamentu Europejskiego.


Źródło i foto: Ruch Narodowy // KWW Konfederacja KORWiN Braun
Liroy Narodowcy

(Visited 1 862 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz