W Aesculap-Akademii w Nowym Tomyślu dyskutowali o kształceniu dualnym

W czwartek, 23 listopada w Aesculap-Akademii w Nowym Tomyślu, odbyło się spotkanie w ramach współpracy Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Inicjatorem  spotkania oraz osobą inaugurującą wydarzenie był starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.


Poznańską jednostkę doradczą reprezentował dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w  Poznaniu Mariusz Kubiak oraz pracownik Centrum  Renata Rasińska.
 Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele gminnych jednostek samorządowych oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu nowotomyskiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele specjaliści – doradcy zawodowi, pedagodzy oraz inne osoby reprezentujące jednostki oświatowe.
Głównym tematem spotkania było zagadnienie kształcenia zawodowego młodzieży, które przedstawione zostało na przykładzie kształcenia dualnego realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu we współpracy z firmą Aesculap-Chifa w Nowym Tomyślu..
 Reprezentanci Centrum przedstawili zebranym cele i zadania, jakie realizuje jednostka oraz  możliwe formy współpracy z samorządem i jednostkami oświatowymi. Zaprezentowane propozycje dotyczyły m.in. spotkań doradców zawodowych z młodzieżą, organizacji sieci doradców na terenie powiatu, inicjowaniu imprez popularyzujących kształcenie zawodowe, promocji szkolnictwa branżowego i dualnego. Następnie podjęto dyskusję dotyczącą kształcenia zawodowego w powiecie nowotomyskim, w szczególności problemów, z jakimi spotykają się dyrektorzy szkół oraz rozmawiano na temat współpracy na linii szkoła – rzemiosło i uczeń-rzemiosło. Podsumowaniem spotkania było zwiedzanie warsztatów szkolnych w firmie Aesculap-Chifa.
Miejsce spotkania było nieprzypadkowe, gdyż to właśnie w firmie Aesculap-Chifa system kształcenia dualnego działa wzorowo. Dzięki współpracy firmy z Zespołem Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, w szkole następuje przekazanie wiedzy teoretycznej, ogólnej i zawodowej, a zajęcia praktyczne odbywają się w firmowych warsztatach szkolnych i na wydziałach produkcyjnych. Uczniowie podczas zajęć uczą się obróbki metali, toczenia, frezowania i szlifowania. Okres nauki trwa 3 lata i zostaje wliczony do stażu pracy. Spotkanie zakończono zwiedzaniem warsztatów szkolnych w firmie Aesculap Chifa. /powiatnowotomyski.pl/Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.
(Visited 426 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz