Aceton przewożony niezgodnie z ADR

Kontrola ADR była jedna, ale inspektorzy z Piły wszczęli aż trzy postępowania administracyjne za nieprawidłowy przewóz materiałów niebezpiecznych.

9 listopada na drodze krajowej numer 22 inspektorzy z Piły zatrzymali zespół pojazdów oznakowany tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Kierowca podczas kontroli okazał dokument przewozowy, z którego wynikało, że zespołem pojazdów przewożony był materiał niebezpieczny oznakowany jako UN1090 Aceton w kanistrach.


Kierowca z kolei powiedział, że wiezie Aceton w tak zwanych mauserach (DPPL). Inspektorzy nakazali rozładowanie części towaru w celu sprawdzania przewożonych towarów niebezpiecznych. Oględziny opakowań typu DPPL wykazały, że jedno nieprawidłowo oznakowano. Brak było numeru UN oraz stwierdzono brak certyfikatu opakowania wymaganego  przepisami umowy ADR. W związku z tymi naruszeniami inspektorzy stwierdzili wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z nieprawidłowym dokumentem przewozowym, w nieprawidłowo oznakowanym i niecertyfikowanym opakowaniu typu DPPL. Wobec przewoźnika, załadowcy i nadawcy towarów niebezpiecznych zostaną wszczęte postępowania administracyjne zagrożone dla każdego karą do 4.000 zł.

/witd-poznan/

(Visited 225 times, 1 visits today)

Leave a Reply