27 TYSIĘCY ZŁOTYCH KARY ZA POWAŻNE NARUSZENIA

Naruszenia prawie na czterdzieści dwa tysiące złotych stwierdzili wielkopolscy inspektorzy przy przewozie dwóch kontenerów. Faktyczna kara do zapłacenia przez polskiego przewoźnika wyniesie z Prawa o ruchu drogowym piętnaście tysięcy złotych i wynikająca z Ustawy o transporcie drogowym, która ogranicza wysokość kary, dwanaście tysięcy złotych.


Nienormatywny, bo ważący prawie 60 ton, transport zatrzymali 16 września inspektorzy z Gniezna, patrolując zachodnią obwodnicę miasta. Kierowca wiózł dwa kontenery z Gdyni do Buku i Kościana, bez zezwolenia kategorii siódmej. Nie miał też zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Licencja wspólnotowa była pożyczona z innej firmy. Łącznie obliczona kara wyniosłaby 41850 złotych, gdyby nie istniały ograniczenia. Tak będzie to kwota 15000 złotych z PRD i ograniczenie do 12000 złotych z UTD.

Rzeczywista masa całkowita została przekroczona aż o 45,75 procent. Naciski osi ciągnika i naczepy były wyższe odpowiednio o 33,9 i 44,2 procent. Dodatkowo kierowca miał skrócony czas odpoczynku i prowadził pojazd z wyjętą kartą. W sumie zapłaci za to zaniedbanie 2000 złotych kary. Z uwagi też na brak odpoczynku dobowego kierowcy nakazano mu odebranie minimum dziewięciu godzin, a pojazd został usunięty na parking strzeżony.

/witdpoznan.pl/

(Visited 745 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz