11,4 mln złotych na renowację Fortu VII w Poznaniu

Za dwa lata Fort VII stanie się atrakcyjnym miejscem dla miłośników historii miasta. Poznań pozyskał wielomilionową dotację z funduszy unijnych na projekt zachowania, ochrony i udostępnienia zamkniętych dotąd obiektów fortu. Inwestycja pozwoli na utworzenie nowej ścieżki zwiedzania w ramach działającego tam Muzeum Martyrologii Wielkopolan, ale przede wszystkim na podtrzymanie pamięci o miejscu szczególnie ważnym dla historii Poznania.


– Fort przy ul. Polskiej był miejscem wielu tragicznych wydarzeń, jako pierwszy obóz koncentracyjny w okupowanej Polsce.  Jest naszą powinnością zadbać, by kolejne pokolenia poznaniaków mogły uczyć się historii w godnych warunkach. Dlatego tak ważna jest kompleksowa modernizacja Fortu VII, której efekty zobaczymy już za dwa lata – mówi Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

W ramach planowanych prac wykonana zostanie renowacja murów fosy, wyremontowany i na nowo zagospodarowany zostanie teren w obrębie prawego majdanu i prawej podwalni, które są obecnie niedostępne dla zwiedzających. Projekt przewiduje także zmiany w obrębie wjazdu głównego, w tym odrestaurowanie muru przy bramie głównej oraz odtworzenie bramy zamykającej most. Przygotowana zostanie nowa instalacja wentylacyjna, elektryczna, teletechniczna, a także uporządkowana zieleń, która obecnie zarasta teren prawego majdanu i otoczenie obiektu fortecznego.  W ten sposób zostanie odtworzony autentyczny, XIX-wieczny wygląd fortyfikacji.

Dofinansowanie pozwoli także na zakup wyposażenia niezbędnego do otwarcia nowej ścieżki zwiedzania tzw. „ścieżki fortyfikacyjnej”, która obok „ścieżki martyrologicznej”  pozwoli na poznanie w pełni historii tego obiektu. W nowym wyposażeniu znajdzie się m.in. nagłośnienie, projektory multimedialne i dotykowe, repliki XIX-wiecznych armat i mundurów oraz audioprzewodniki z funkcjami dla osób niesłyszących.

– Fort VII po zrealizowaniu projektu uzyska wysoką atrakcyjność, a to jest niezbędne, żeby
w sposób wyczerpujący i poruszający zaprezentować doświadczenia Wielkopolan z okresu okupacji niemieckiej. Jednocześnie prezentacja w muzeum ścieżki fortyfikacyjnej będzie najatrakcyjniejsza prezentacją  poznańskich fortyfikacji i przyciągnie do muzeum kolejne środowisko osób zainteresowanych historią – podkreśla Tomasz Łęcki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Całkowita wartość projektu to ponad 17 mln złotych, z czego 11,4 mln pochodzić będzie z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Podpisanie umowy na dofinansowanie przewidywane jest na przełomie listopada i grudnia 2017. Inwestycja zostanie zrealizowana do połowy 2019 roku.

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII powstało w miejscu dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Był także pierwszym, w którym niemieccy oprawcy użyli gazu do masowego mordowania ludności cywilnej. Fort VII to także przykład niemieckiej architektury militarnej z końca XIX w. – najlepiej zachowany obiekt zewnętrznego pierścienia fortyfikacji tak zwanej twierdzy Poznań.

Hubert Bugajny/biuro prasowe/poznan.pl


(Visited 130 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz