11,4 mln zł „pocovidowych” środków unijnych dla szpitali powiatowych. Marszałek podpisał umowy

Pięć szpitali powiatowych z regionu otrzymało przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego środki unijne na działania naprawcze, prowadzone po pandemii COVID-19. 14 lutego 2023 r. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i przedstawiciele placówek ochrony zdrowia, podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim, podpisali umowy na łączną kwotę dofinansowania wartą blisko 11,4 mln zł.


   

Tym razem fundusze trafiły do szpitali ze Słupcy, Śremu, Nowego Tomyśla, Międzychodu i Puszczykowa. „To środki na uzupełnienie sprzętu, który został zużyty podczas pandemii COVID-19, poprzez jego intensywną eksploatację w tym kryzysowym czasie. Placówki dokonują również zakupu sprzętu, który jest najbardziej potrzebny w kontekście tzw. długu zdrowotnego i konieczności jego spłacania. Chodzi sytuację, w której duża grupa pacjentów miała utrudniony dostęp do świadczeń szpitalnych, co spowodowało rozwój choroby. Teraz wymagana jest szybka interwencja, w tym dobra diagnostyka. Dlatego obecnie szpitale starają się oferować pacjentom odpowiednią ofertę w tym zakresie” – podkreśla Marszałek Marek Woźniak. 
Środki te pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Komisja Europejska uruchomiała w tym celu specjalny instrument finansowy pn. REACT-EU. W sumie 34 placówki ochrony zdrowia z całej Wielkopolski otrzymają ponad 102 miliony zł na działania naprawcze po COVID-19 „To istotne uzupełnienie potencjału wielkopolskich  placówek ochrony zdrowia” –  dodaje Marszałek Woźniak.  

W ramach wartego 6,4 mln zł projektu „Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w SP ZOZ w Słupcy”, ponad 5,1 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Maciej Sobkowski – Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy poinformował, że w ramach tej kwoty sfinansowany zostanie zakup ambulansu sanitarnego dla działającego w Słupcy zespołu ratownictwa medycznego. Tamtejszy SP ZOZ zostanie także doposażony m.in. w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym respirator, tomograf komputerowy, ultrasonograf stacjonarny i mobilny, aparat do resuscytacji krążeniowej/automatycznego masażu pośredniego serca (lucas), dwa gastroskopy czy aparat RTG z ramieniem C. Otrzymane fundusze posłużą też sfinansowaniu zakupu wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji. 

„Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. w kontekście działań naprawczych związanych z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19” to projekt wart łącznie blisko 2,6 mln zł, gdzie unijne warcie stanowi 2,2 mln zł. Plan wykorzystania tych funduszy przedstawił Michał Sobolewski, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. Tamtejszy szpital zakupi 170 sztuk sprzętu medycznego i wyposażenia. To między innymi kardiomonitor, pompa strzykawkowa, stetoskop elektroniczny, aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii, aparat USG i EKG czy defibrylator.

2 miliony złotych to całkowita wartość projektu „Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”. Wsparcie unijne dla Powiatu Nowotomyskiego na ten cel stanowi 1,7 mln zł. Andrzej Wilkoński,  Starosta Nowotomyski poinformował, że powiatowa placówka zyska nowy ambulans z wyposażeniem dla SOR. Ponadto środki będą przeznaczone m.in. na dwa videokolonoskopy oraz szafę endoskopową, laparoskop z wyposażeniem, aparat do znieczulenia, stół operacyjny oraz aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem. 

„Doposażenie SP ZOZ Międzychód w ambulans oraz sprzęt medyczny w celu niwelowania  skutków  wynikających z pandemii  COVID-19  oraz  zwiększania dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych” to to nazwa projektu realizowanego przez międzychodzką lecznicę. Warte 1,8 mln zł przedsięwzięcie uzyskało 1,53 mln zł unijnego dofinansowania. Bartosz Grobelny, Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie podkreślił, że oprócz ambulansu, otrzymane fundusze będą przeznaczone m.in. na trzy aparaty ultrasonograficzne, dwa aparaty do znieczulenia, zestaw artroskopowy, łóżka porodowe, stanowisko do intensywnej terapii noworodków oraz histeroskop – urządzenie do zabiegów ginekologicznych. 

Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. uzyskał 825 tys. zł dofinansowania do wartego 970 tys. zł projektu, na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej dla  placówki. Przeznaczenie środków zaprezentowała Ewa Wieja, Prezes Zarządu Szpitala w Puszczykowie. Projekt przewiduje sfinansowanie zakupu 26 kardiomonitorów, 5 aparatów EKG,  12 urządzeń do tlenoterapii czy 2 respiratorów. To także pokrycie kosztów zakupu 18 tys. masek chirurgicznych jednorazowego użytku, 300 sztuk masek FFP2 oraz 450 sztuk fartuchów flizelinowych.

Dodajmy, że łącznie w ciągu roku w tych pięciu szpitalach leczone są ponad 183 tysiące pacjentów.  

(Visited 124 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz