Wyróżnienia dla konińskich policjantek

Wyjątkowe wyróżnienia za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych otrzymały trzy konińskie policjantki z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektora Romana Kustera. Nieczęsto konińscy mundurowi wzywani są do komendy wojewódzkiej, aby odebrać podobne gratulacje.W ubiegłym tygodniu w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie, na które I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Roman Kuster zaprosił trzy konińskie policjantki: st. sierż. Adriannę Karwowską – Kunę, st. sierż. Annę Fedorowicz oraz st. sierż. Sylwię Król. Funkcjonariuszki otrzymały listy gratulacyjne za dotychczasową pracę na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Na co dzień mundurowe pracują w Zespole ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie. I jak same podkreślają w swojej pracy cenią wszelkiego rodzaju realizację działań profilaktycznych oraz spotkania z mieszkańcami Konina i powiatu.

To właśnie w tym zespole zrodził się pomysł na ujednolicenie oraz włączenie samorządu terytorialnego do wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa, którego pokłosiem jest program „Razem dla bezpieczeństwa”. Policjantki podczas codziennej służby inicjują, realizują oraz koordynują cały szereg działań. Spotkania z przedszkolakami, młodzieżą, czy seniorami to tylko ułamek odbiorców tychże spotkań. Dodatkowo biorą one udział w życiu stowarzyszenia „Bezpieczny Konin”, działając na rzecz społeczności lokalnej. W ramach członkostwa w tym stowarzyszeniu policjantki zgłaszają się do otwartych konkursów na dofinansowania działań profilaktycznych. Wiadomo nie od dziś, że pieniądze są bardzo ważnym elementem wszelkich działań, a dzięki pozyskiwaniu środków prowadzone przedsięwzięcia są na bardzo wysokim poziomie, co widać było chociażby podczas ostatniej konferencji podsumowującej pierwszy rok działania programu „Razem dla bezpieczeństwa”. Wiele osób uczestniczących w niej nie żałowało pochwał – łącznie z obecnym inspektorem Romanem Kusterem.


(Visited 731 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz