Terapia przez pracę

Terapia przez pracę

Siedmioro niepełnosprawnych mieszkańców powiatu pleszewskiego ukończyło kurs pielęgnacji terenów zieleni, który był realizowany przez pleszewski Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży CKiW OHP na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie. Dzięki szkoleniom kursanci mają teraz większe szanse na znalezienie pracy na przykład w zakładach pracy chronionej.
Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Głównym celem kursu było opanowanie przez uczestników teoretycznych i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu ogrodnik o specjalności pielęgnacja terenów zieleni. Cykl nauki obejmował 16 godzin zajęć dydaktycznych, z czego 6 godzin poświęconych zostało przyswajaniu wiedzy teoretycznej, a 10 godzin to zajęcia praktyczne.

– Szkolenia zostały skonstruowane tak, aby jak najwięcej czasu zostało poświęcone na zajęcia w terenie. Oczywiście wcześniej odbyły się zajęcia teoretyczne, na których kursanci zdobyli podstawową wiedzę pozwalającą im na zastosowanie jej w praktyce. To nie tylko zwiększa ich szanse na znalezienie zatrudnienia, ale takie szkolenie jest jednym z elementów terapii dla osób niepełnosprawnych. – podkreśla Andrzej Woźniak, kierownik ROSZM w Pleszewie

Zajęcia z kursantami prowadziła Anna Ryczko, która po odbyciu szkoleń wręczyła wszystkim uczestnikom zaświadczenia wraz z suplementem o ukończeniu kursu oraz certyfikat w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


 

(Visited 59 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz