Spotkanie z dyrektorem Departament Edukacji i Nauki z Urzędu

Dorota Kinal, dyrektor Departament Edukacji i Nauki z Urzędu Marszałkowskiego spotkała się z podopiecznymi z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Z uczniami rozmawiała m.in. o zagranicznych praktykach oraz projektach edukacyjnych  skierowanych do młodzieży. Dzięki nim mają szansę na zdobycie nowego doświadczenia, które przyda się im w życiu zawodowym.


Głównym zadaniem Departamentu Edukacji i Nauki  Urzędu Marszałkowskiego jest przygotowywanie i realizowane programów w województwie wielkopolskim dotyczących rozwoju edukacji  i nauki, wspiera on  również  i prowadzi działania dążące do  podnoszenia poziomu wykształcenia wśród mieszkańców regionu. A tymczasem za kilka tygodni podopieczni placówki wyjadą na staże gastronomiczne do Włoch. I jak podkreślała dyrektor Kinal – zetknięcie z inną kulturą pracy może być bardzo pomocne młodym ludziom.

 – Edukacja w życiu każdego jest bardzo ważna i dobre wykształcenie oraz fach w ręku to lepsza przyszłość. Pamiętajcie, że każdy z was już wiele potrafi  i nie powinien wątpić w swoje umiejętności. Wyjeżdżając na zagraniczne praktyki musicie sobie zdawać sprawę, że nie wszyscy pracuje tak, jak wy. Każdy ma inne metody działania i warto podglądać, jak to robią inni. Można się dzięki temu wiele nauczyć, a  elastyczność jest dzisiaj w cenie.- tłumaczyła uczniom Dorota Kinal.

Departament  współdziała również z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami oświatowymi w zakresie edukacji, koordynuje działania placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie ustalania priorytetów w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli w skali województwa.

– Zagraniczne staże organizujemy dla naszej młodzieży już od wielu lat. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki unijnym projektom, w których bierzemy udział. Pozwalają one również szkolić naszą kadrę, która ma możliwość zobaczyć, jak wygląda edukacja w innych państwach europejskich i które rzeczy warto przenieść na nasz grunt. –dodaje Krystian Piasecki, dyrektor pleszewskiego Centrum.

Projekty nie są jednak jednostronne. Dzięki nim do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie  mają też okazję przyjechać na staż uczniowie z zagranicy. Tutaj z kolei to oni  poznają tajniki kuchni polskiej. 

 

(Visited 26 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz