Poznań: Mniej alkoholu na Starym Mieście

Na Starym Mieście nie będzie można kupić w sklepie alkoholu po godzinie 22 – tak zdecydowali radni podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania. Za podjęciem uchwały było 28 radnych, 3 głosowało przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Uchwała dotyczy wyłącznie Starego Miasta i zakazuje sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży we wszystkie dni tygodnia między godziną 22 a 6 rano.


Radni mogli podjąć taką decyzję, bo pozwoliła im na to nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie w marcu. To ona dała gminom szereg nowych możliwości organiczenia dostępności alkoholu. Rządowa ustawa przewiduje, że radni mogą ograniczyć sprzedaż napojów alkoholowych między godz. 22 a 6 rano, ale początkowo projekt poznańskiej uchwały mówił o godzinach 23 – 6 rano.

– Dziękuję państwu, że zgodnie popieracie samą ideę przyjęcia uchwały, bo są miasta, które nadal się zastanawiają, czy w ogóle skorzystać z nowych  możliwości, jakie dało im prawo – mówił podczas sesji Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Ważne, że dostrzegamy problem, jakim jest nieograniczona sprzedaż alkoholu. W projekcie uchwały zaproponowaliśmy ograniczenie od godziny 23, bo wydawała się ona optymalna z punktu widzenia organizacyjnego. Interwencje strażników miejskich podejmowane wobec osób pod wpływem alkoholu najczęściej podejmowane są właśnie między godziną 23 a 6 rano. Mieliśmy również na uwadze fakt, że niektóre sklepy funkcjonują do 23 i nie chcieliśmy utrudniać ich działalności.

O przesunięcie godziny rozpoczęcia zakazu z godz. 23 na 22 poprosili jednak radni osiedla Stare Miasto oraz sami jego mieszkańcy, którzy przyszli na sesję rady miasta. Godzinę 22 zaproponowała również komisja porządku i bezpieczeństwa publicznego – i większość radnych zgodziła się z tą poprawką.

W Poznaniu działa ok. tysiąca sklepów, w których można kupić alkohol. Ponad 240 zlokalizowanych jest na Starym Mieście – a niemal połowa z nich to sklepy całodobowe. Po wejściu w życie nowej uchwały alkohol będzie można w nich kupić tylko do godziny 22. Uchwała w żaden sposób nie ogranicza kupowania alkoholu w lokalach gastronomicznych i ich ogródkach.

W marcu Rada Miasta podjęła też uchwałę, która wyznacza tereny nad Wartą na których można legalnie pić alkohol. Po długiej dyskusji radni przyjęli zaproponowane przez prezydenta miasta przepisy i wyznaczyli pięć takich stref. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: http://www.poznan.pl/mim/info/news/piwo-pod-chmurka-nad-warta-powstana-strefy-gdzie-bedzie-to-mozliwe,116799.html

/poznan.pl/

(Visited 167 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz