Powstanie droga ekspresowa S10 Wałcz – Piła

3 lipca 2024 r. w obecności ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka zawarta została umowa na projekt i budowę 13 km odcinka drogi ekspresowej S10 Wałcz (węzeł Witankowo) – Piła Północ. Wykonawcą kontraktu o wartości 721,3 mln zł będzie Budimex.

— Droga ekspresowa S10 będzie jednym z najważniejszych korytarzy transportowych w Polsce. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu firm wykonawczych i GDDKiA, która w imieniu rządu nadzoruje budowę tras szybkiego ruchu, już w 2028 roku kierowcy skorzystają z całej drogi S10 od Piły do Szczecina — powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Wykonawca zadania w pierwszym etapie przystąpi do opracowania projektu budowlanego i złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie wykona prace w terenie. Rozpoczęcie prac budowlanych zostało zaplanowane na I kwartał 2026 r., a udostępnienie inwestycji do ruchu na połowę 2028 r.

Nowy odcinek S10 rozpocznie się od końca obwodnicy Wałcza, która została oddana do ruchu w 2020 roku. W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa, powstaną dwa węzły drogowe: Stara Łubianka i Piła Północ (na przecięciu z drogą ekspresową S11), sześć wiaduktów, cztery estakady, przejście górne i przejście dolne dla zwierząt.

Odcinek S10 Wałcz – Piła jest realizowany w ramach budowy drogi ekspresowej między Szczecinem a Piłą. Trasę tę podzielono na osiem odcinków realizacyjnych. W maju br. zawarte zostały kontrakty z wykonawcami odcinków S10 Suchań – Recz i Piecnik – Wałcz, a w czerwcu 2024 r. na realizacje fragmentu tej trasy od Cybowa do Łowicza Wałeckiego. Umowy dla pozostałych odcinków zostaną podpisane w ciągu najbliższych tygodni.

Połączenie Zachodniego Pomorza z centrum kraju 

Droga ekspresowa S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją Warszawską. Realizacja poszczególnych odcinków tej trasy została ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Dzięki budowie S10 powstanie bezpośrednie połączenie Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, województwa kujawsko-pomorskiego oraz Mazowsza, tworzące alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

/gov.pl/

(Visited 57 times, 1 visits today)

Leave a Reply