Policjanci kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży

W czasie trwających wakacji policjanci wspólnie ze strażakami oraz pracownikami sanepidu kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Sprawdzają, czy są one zorganizowane zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty oraz czy spełniają wymogi sanitarno-techniczne.


Ponadto funkcjonariusze podczas kontroli obozów i kolonii przypominają ich uczestnikom o zasadach właściwego zachowania się w miejscu wypoczynku.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kolonii, półkolonii oraz obozów harcerskich jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez policjantów podczas trwających wakacji. Z tego też powodu mundurowi z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wraz z przedstawicielami innych służb kontrolują miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowane w naszym regionie. Funkcjonariusze sprawdzają czy zorganizowany wypoczynek prowadzony jest legalnie, czy dzieci znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry, jak również czy warunki w jakich przebywają nie zagrażają ich bezpieczeństwu. Podczas wizyt rozmawiają z młodzieżą oraz ich opiekunami o mogących wystąpić zagrożeniach oraz udzielają instruktażu, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Spotkania te są świetną okazją do przekazania informacji na temat bezpiecznych zachowań podczas wakacji, w szczególności nad wodą, niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Dodatkowo podczas kontroli obozów znajdujących się poza stałą infrastrukturą komunalną funkcjonariusze sprawdzają sprawność systemów łączności i drożność dróg dojazdowych.

Wzajemna współpraca policjantów ze strażakami oraz pracownikami sanepidu jest już wieloletnią tradycją w realizacji założeń akcji „Bezpieczne wakacje”. Do tej pory podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wspólne wizytacje miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży będą kontynuowane do końca wakacji.


Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


(Visited 65 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz