Podsumowanie pracy nowotomyskich policjantów w 2017 roku

23 stycznia br.w sali narad Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu podsumowano wyniki osiągnięte przez policjantów naszego powiatu w 2017 roku. W odprawie rocznej uczestniczyli Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki,


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu insp. Jarosław Żurek, a także kadra kierownicza nowotomyskiej Policji i zaproszeni goście.

O odprawie uczestniczyli: Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Prokurator Rejonowy w Nowym Tomyślu Ilona Burlaga -Karafa. Nie mogło zabraknąć także kierownictwa, policjantów oraz pracowników cywilnych nowotomyskiej komendy. Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu insp. Jarosław Żurek, który po powitaniu gości przekazał głos naczelnikowi pionu kryminalnego, który omówił wyniki osiągnięte podczas minionego roku. Chwilę później prezentację ukazującą efekty pracy policjantów pionu prewencji oraz ruchu drogowego przedstawili kolejno właściwi naczelnicy.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Dziękowali policjantom za zaangażowanie i wkład w codzienną służbę, co niewątpliwie przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nowotomyskiego.  Wszyscy dziękowali również za dotychczasową współpracę, która jest na bardzo wysokim poziomie i podkreślali, że rok 2018 przyniesie nam z pewnością wiele pracy, a wszelkie związane z tym trudy będziemy pokonywać wspólnie.

W swoim wystąpieniu podsumowującym odprawę Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski zwrócił uwagę, na bardzo dobrą atmosferę pracy w naszej jednostce, występujące tutaj wsparcie i współpracę pomiędzy wydziałami, co przełożyło się na dobrą efektywność pracy. Omówił również fakt, że priorytetem działań policjantów nie jest wypracowanie przysłowiowych słupków, lecz bycie blisko społeczeństwa i działanie „tu i teraz”.

Wspomniał też o zadaniach, obowiązkach i kierunkach pracy, jakie czekają na nowotomyskich policjantów w 2018 roku. Z pewnością jest to ograniczenie ilości zdarzeń drogowych, szczególnie tych ze skutkiem śmiertelnym.Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


(Visited 177 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz