Podsumowanie konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podsumowano oraz wręczono nagrody laureatom konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Spotkanie było okazją do wręczenia aktu powołania pełnomocnika wojewody wielkopolskiego ds. rodziny, którym został profesor dr hab. Michał Michalski oraz aktów powołań nowym członkom Rady Rodziny przy wojewodzie wielkopolskim.


– Jest mi niezmiernie miło wziąć udział w tej uroczystości – szczególnie, że dziś mija 100 dni od momentu, kiedy otrzymałem akt powołania z rąk premiera Mateusza Morawieckiego. Dlatego cieszę się, że przy okazji właśnie tej studniówki poznamy laureatów organizowanego od 4 lat konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. I właśnie o tę drugą część tej nazwy dziś chodzi – być „przyjaznym rodzinie”, czyli być blisko rodzin, działać tak, aby w wielkopolskich gminach rodzinom żyło się dobrze, bardzo dobrze – mówił podczas gali wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Nowy pełnomocnik wojewody jest pracownikiem Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W obszarze jego zainteresowań badawczych jest między innymi znaczenie rodziny dla gospodarki, polityka rodzinna, etyka życia gospodarczego, równowaga pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym oraz katolicka nauka społeczna.

1 czerwca 2016 roku przy wojewodzie powołana została Rada Rodziny, której przewodniczącą jest obecnie Aneta Niestrawska, wicewojewoda wielkopolski. Podczas dzisiejszej uroczystości w skład rady powołanych zostało czterech nowych członków: Marek Banowski ze Stowarzyszenia Dużych Rodzin „Trzy Plus”, dr n. med. Andrzej Blumczyński – lekarz, pediatra i nefrolog dziecięcy, profesor dr hab. Jakub Isański – adiunkt w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej Instytutu Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz profesor Andrzej Albin Urbaniak – specjalizujący się w zastosowaniach informatyki w inżynierii środowiska.

Kulminacyjną częścią spotkania było rozstrzygnięcie konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Jego głównym celem jest promowanie działań prorodzinnych, a także wybór gmin, które w sposób szczególny angażują się w takie działania. Wszystkie poprzednie, jak i obecna edycja konkursu wykazały ogromną pomysłowość i kreatywność wielkopolskich społeczności samorządowych w organizowaniu różnorodnych form wspierania rodzin, w ramach polityki prorodzinnej.

– To już 4 edycja konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie” organizowanego przez wojewodę wielkopolskiego. Cel, który nam przyświeca to wybór wyróżniających się działań prorodzinnych gmin z terenu Wielkopolski. Konkurs już na stałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń związanych z działalnością wojewody – mówiła dziś wicewojewoda Aneta Niestrawska. – Od tych 4 edycji wysyłamy ważny sygnał, że wartość społeczna rodziny, która wychowuje, kształtuje postawy społeczne, dba o system wartości i wyznacza postawy życiowe i wzorce jest nie do przecenienia. Dokładamy wszelkich starań, aby polskim rodzinom pomagać, wspierać je instytucjonalnie, na różnych poziomach, dlatego zaangażowanie gmin jest wspaniałym przykładem na to, jak działać wspólnie i skutecznie – akcentowała wicewojewoda.

Laureatami poprzednich edycji konkursu zostały Środa Wielkopolska, Wągrowiec, Ostrów Wielkopolski, Gniezno, Leszno, Śrem, Opatówek, Łęka Opatowska oraz Gołańcz. W tym roku w gronie wyróżnionych znalazła się gmina Czarnków za między innymi zwiększenie dostępności placówek przedszkolnych, promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia. Przez ostatnie 3 lata gmina podnosi wydatki na działania promujące i wspierające rodzinę w wysokości do 5% wszystkich wydatków gminy. Drugim laureatem zostało miasto Konin, które wprowadziło miejski program o nazwie „Karta Rodziny 3+”. Samorząd zakłada zwiększenie dostępności oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej rodzin wielodzietnych, poprzez system zniżek i ulg. Wiele działań kieruje również do seniorów, pamiętając o wielopokoleniowości polskich rodzin. Do starszych mieszkańców skierowano lokalną „Kartę Seniora”, której celem jest wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców powyżej 60 roku życia. Trzecim wyróżnionym samorządem została gmina Stare Miasto za uchwalony przez siebie – Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Mieszkańcy mogą korzystać z ulg komunikacyjnych dla dzieci uczęszczających do szkół, darmowych zajęć dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Twórczej, seansów na zamówienie w Kinie za Rogiem w Świetlicy Wiejskiej.

Część artystyczną uświetnił występ chóru dziecięcego z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie oraz recital fortepianowy w wykonaniu Rafała Renza – pracownika Kuratorium w Poznaniu oraz ucznia katedralnej Szkoły Muzycznej w Poznaniu Antoniego Renza.

/poznan.uw.gov.pl/

(Visited 112 times, 1 visits today)

Leave a Reply