Otwarcie pierwszego Biura Regionalnego PARP w Poznaniu

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wicewojewoda Aneta Niestrawska uczestniczyła w konferencji inaugurującej otwarcie pierwszego Biura Regionalnego Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w stolicy Wielkopolski. Wśród zaproszonych gości obecni byli wiceprezes rady ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz wiceminister, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.


– Oferta agencji, dotycząca rozwoju zasobów ludzkich, wykorzystywania nowych technologii w działalności gospodarczej oraz wspierania działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw trafia w idealne miejsce. Wielkopolska, pod względem wartości PKB na mieszkańca jest od lat trzecim miejscu spośród czterech regionów, które wypracowują więcej od średniej krajowej. 80 procent tego PKB wytwarzają prywatne firmy. Wśród nich aż 17 300 podmiotów gospodarczych to małe i średnie przedsiębiorstwa – mówiła wicewojewoda podczas otwarcia biura.

– Mocne strony Wielkopolski, to dogodne położenie komunikacyjne, wysoki poziom przedsiębiorczości, w tym duże zaangażowanie kapitału zagranicznego, znaczny potencjał produkcyjny sektora MSP, znakomita wydajność rolnictwa, dobrze rozwinięte usługi oraz wysokie kwalifikacje pracowników przy relatywnie niskim koszcie pracy – dodała.

Inicjatywa powstania pierwszego regionalnego oddziału wynika z potrzeby bycia bliżej przedsiębiorców. Nowe biuro będzie odpowiadało m.in. za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących agencji dla przedsiębiorców z Polski Zachodniej. Wspierać będzie także przedsiębiorstwa w okresowych trudnościach poprzez prowadzenie punktu informacyjnego dla nowego działania finansowego z funduszy unijnych – POWER, czy też opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).  

Wicewojewoda podziękowała też prezes PARP za decyzję o otwarciu w Poznaniu Biura Regionalnego Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Bezpośrednie wsparcie kluczowej instytucji, odpowiedzialnej za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców, będzie od dziś kolejnych atutem Wielkopolski – podsumowała Aneta Niestrawska.

/poznan.uw.gov.pl/

(Visited 12 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz