Obchody Dnia Strażaka w KP PSP Nowy Tomyśl

W poniedziałek, 4 maja 2020r., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyły się uroczystości związane z obchodami „Międzynarodowego Dnia Strażaka”. Tegoroczny apel był wyjątkowy z uwagi na brak zaproszonych gości w dobie panującej pandemii.


Ze względu na zagrożenie w uroczystości udział wzięła tylko część strażaków i pracowników cywilnych sytemu ośmiogodzinnego i strażacy z IV zmiany służbowej nowotomyskiej JRG. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, który w dalszej kolejności w imieniu swoim, posłów, senatorów i innych osobistości na ręce całej załogi złożył serdeczne podziękowania za trudy niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby.

Jak co roku, Dzień Strażaka to wyjątkowa okazja by nadać awanse na wyższe stopnie oraz przyznać nagrody i wyróżnienia. Z wielką przyjemnością Komendant osobiście odczytał listę osób wyróżnionych i awansowanych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym, z dniem 4 maja 2020r. nadał wyższe stopnie w korpusie oficerskim – dwóm funkcjonariuszom.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym, z dniem 4 maja

2020r. nadał wyższe stopnie w korpusie aspiranckim – dwóm funkcjonariuszom.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym, nadał z dniem 4 maja 2020r. wyższe stopnie w korpusie podoficerskim – czterem funkcjonariuszom.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, decyzją z dnia 27 kwietnia 2020r. wyróżnił nagrodą pieniężną – jednego funkcjonariusza.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, Wielkopolski Komendant Wojewódzki, decyzją z dnia 29 kwietnia 2020r. wyróżnił nagrodą pieniężną – trzech funkcjonariuszy.

Opracowanie i zdjęcia: asp. sztab. Andrzej Łaciński

Zobacz również …

(Visited 402 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz