Miliony ton żywności do kosza – jak walczyć z marnowaniem jedzenia? [FILM]

Ponad 170 kilogramów żywności rocznie wyrzuca każdy mieszkaniec Unii Europejskiej. Sumując to 88 milionów ton jedzenia, które ląduje w koszach na śmieci. Wszystko przez nieracjonalne zakupy czy gromadzenie zbyt dużej ilości zapasów.


Marnujemy jedzenie a to oznacza, że wyrzucamy pieniądze i nie dbamy o środowisko. – Gdybyśmy skrócili naszą listę zakupów a to, co nam zostaje oddali potrzebującym znacznie mniej jedzenia lądowałoby na wysypiskach – mówi Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego. Deputowani przyjęli rezolucję dotyczącą działań mającym zapobiegać marnowaniu żywności.

Sytuacja powinna zmienić się do 2030 roku. Wtedy ilość jedzenia, które trafia do kosza na śmieci powinna zmniejszyć się o połowę – z 88 mln. ton jedzenia do 44 mln. ton.  Posłowie wzywają państwa UE do przyjęcia środków umożliwiających zmniejszenie ilości marnowanego jedzenia o 30% do 2025 roku i o 50% do 2030 roku (w porównaniu do 2014), jest to cel wprowadzony przez Parlament do przepisów dotyczących odpadów, przyjętych w marcu b.r. – Żyjemy w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie. Unia Europejska to jedno z mocarstw gospodarczych. Jesteśmy zobowiązani by szanować to, co wytwarzamy i pamiętać, że w wielu miejscach na świecie miliony ludzi każdego dnia walczy z głodem – mówi Andrzej Grzyb, który jest członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego o Bezpieczeństwa Żywności. – Obok moralnych przesłanek, które powinny nam towarzyszyć w czasie codziennych zakupów powinniśmy pamiętać, że mniej odpadów to zdrowsze środowisko.

Władze krajowe oraz zaangażowane strony powinny lepiej edukować konsumentów i pomóc im w zrozumieniu etykiet: „daty minimalnej trwałości” i „należy spożyć do, z naciskiem na fakt, że można jeść produkty po upłynięciu „daty minimalnej trwałości, stwierdzono w tekście.

Posłowie zwrócili się do Komisji Europejskiej o zbadanie powiązania między oznaczeniem daty a zapobieganiem marnotrawieniu żywności.

Ułatwianie darowizn jedzenia

 

Komisja powinna również zaproponować zmiany w dyrektywie o VAT, w celu autoryzacji zwolnienia darowizn żywności z VAT, dodano w tekście.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), powinien być użyty do finansowania infrastruktury magazynowania i transportu darowanej żywności

 

 
Fakty

Ilość jedzenia marnowanego każdego roku w UE oceniono na 88 milionów ton, co wynosi 173 kg rocznie na głowę. Produkcja wyrzucanego jedzenia oraz jego utylizacja prowadzi do emisji CO2, w wysokości 170 milionów ton oraz do zużycia 26 milionów ton zasobów.

Rezolucję przyjęto w głosowaniu we wtorek 623 głosami za, przy 33 głosach przeciw i 20 wstrzymujących się od głosu.

za http://www.europarl.europa.eu

(Visited 171 times, 1 visits today)

Leave a Reply