Znamy najlepszy komisariat w powiecie poznańskim!

Czeki na łączną kwotę 45 tysięcy złotych odebrali policjanci z Pobiedzisk, Kostrzyna i Buku. To zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu na najlepszy komisariat w powiecie poznańskim. Dodatkowo podczas minionej sesji komendanci policji i straży pożarnej zaprezentowali najnowsze raporty dotyczące stanu bezpieczeństwa w naszym regionie.

W środę laureaci odebrali z rąk Tomasza Łubińskiego, wicestarosty poznańskiego symboliczne czeki. Triumfatorem okazał się komisariat z Pobiedzisk. Oprócz tytułu zastępca komendanta Paweł Otto odebrał nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł. – Bardzo nas cieszy ta wygrana. W ubiegłym roku było drugie miejsce, teraz jesteśmy pierwsi.


To dzięki naszym funkcjonariuszom, ich zaangażowaniu i oddaniu osiągamy tak dobre wyniki pracy – mówił zastępca dowódcy zwycięskiej komendy.

Drugie miejsce zajęła jednostka z Kostrzyna, a trzecie zeszłoroczny zwycięzca, czyli posterunek bukowski. Placówki te otrzymały odpowiednio 10 oraz 5 tys. zł.

– Ten konkurs doskonale wpisuje się w ideę bezpiecznego powiatu, którą konsekwentnie realizujemy już od wielu lat. Wspieramy policjantów, ponieważ chcemy zapewnić im odpowiednie warunki pracy. Dbamy też, aby komisariaty były przyjazne naszym mieszkańcom – podkreślał wicestarosta.

Aby wyłonić najlepszą trójkę, komisariaty poddano szczegółowej, 12-miesięcznej ocenie. Spośród 20 kryteriów brano pod uwagę m.in wskaźnik wykrywalności przestępstw, skuteczność zabezpieczania mienia, liczbę funkcjonariuszy skierowanych do służby patrolowej i obchodzeniowej czy liczbę zatrzymań „na gorącym uczynku” przypadającą na jednego policjanta. Konkurs organizowany jest corocznie przez starostę poznańskiego i komendanta miejskiego policji w Poznaniu.

– Plebiscyt ma już długą tradycję. Jego organizacja to tylko jeden z elementów naszej owocnej współpracy z powiatem. W ramach wsparcia otrzymujemy dofinansowanie m.in. na modernizację starych czy budowę nowych placówek. Samorząd pomaga nam też w zakupie samochodów – podkreślił insp. Robert Kasprzyk, komendant miejski policji.

Oprócz konkursu na najlepszy komisariat samorząd przyznaje tytuły „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” czy „Najlepszy Policjant Ruchu Drogowego”. Dodatkowo funduje również nagrody za osiągnięcia w służbie prewencyjnej. Z raportu przedstawionego przez komendanta Kasprzyka wynika, że liczba wypadków drogowych w ostatnim roku wzrosła, jednak zabitych jest drastycznie mniej. Jak zauważył, to efekt nowej infrastruktury drogowej w regionie, która niewątpliwie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa.

– Zmorą ostatnich miesięcy są kradzieże aut. Nasilają się też oszustwa i rozboje. Niezwykle ważne jest, by wszystkie tego typu incydenty zgłaszać na policję. Tylko wtedy funkcjonariusze mogą podjąć odpowiednie kroki, by ukarać sprawców – wyjaśniał komendant miejski.

Dlatego Komanda Miejska Policji w Poznaniu prowadzi szereg działań edukacyjnych i profilaktycznych, które mają na celu budowanie świadomości obywateli o zagrożeniach. Wśród nich wymienić można chociażby akcje „Bezpieczne dziecko”, „Dwie strony sieci” czy „Dopalacze niszczą nasze życie”.

Od 2000 r. pomoc finansowa udzielona Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu opiewa na kwotę ponad 13,5 mln zł. Tylko w 2023 r. samorząd dofinansował modernizację specjalistycznego pojazdu do przewozu koni policyjnych oraz zakup trzech nieoznakowanych radiowozów. Natomiast Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu otrzymała wsparcie w wysokości 1 mln zł m.in. na pokrycie części kosztów związanych z budową nowego laboratorium kryminalistycznego.

Również milion złotych w minionym roku powiat przeznaczył na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Pieniądze rozdysponowano m.in. na remont placówki ratowniczo-gaśniczej w Krzesinach, modernizację strażnicy w Bolechowie  czy zakup nowych pojazdów oraz sprzętu niezbędnego w codziennej pracy. – Stan bezpieczeństwa w powiecie oceniam dobrze. A będzie jeszcze bezpieczniej, gdy zakończy się budowa nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 10 w Iwnie. W przyszłości chcielibyśmy wybudować nowe strażnice w Buku czy Dopiewie. To nasze marzenie – zaznaczył komendant miejski PSP st. bryg. Jacek Michalak. – W powiecie mamy wiele dróg szybkiego ruchu. Każdego dnia transportowane są nimi substancje toksyczne czy niebezpieczne, co stwarza wiele zagrożeń. Dzięki specjalnej grupie chemiczno-ekologicznej, która działa przy JRG nr 6 możemy skutecznie nieść pomoc przy tego typu zdarzeniach – dodał.

 

 

(Visited 2 583 times, 1 visits today)

Leave a Reply