ŹLE PRZEWOŻONE ZWIERZĘTA

Przewóz żywych zwierząt jest jednym ze szczególnych rodzajów transportu. Trzeba także dodać, że nie należy do najłatwiejszych. Nie zwalnia jednak to przewoźników od przestrzegania obowiązujących przepisów, szczególnie tych dotyczących dopuszczalnych wymiarów pojazdów.


W sierpniu inspektorzy z leszczyńskiego oddziału wielkopolskiej inspekcji kontrolowali trzykrotnie transport żywych zwierząt na miejscowych drogach powiatowych. Tak jak ostatniego dnia kontroli, 27 sierpnia, zetknęli się z przewozem zwierząt wykonywanym z naruszeniem przepisów dotyczących maksymalnej wysokości pojazdu. Rekordzista podniósł dach na wysokość czterech metrów i pięćdziesięciu centymetrów. W każdym przypadku kierowcy nie posiadali zezwolenia na przejazd tak wysokimi pojazdami. Wobec firm transportowych naruszających przepisy wszczęto postępowania administracyjne.

/witdpoznan.pl/

(Visited 390 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz