„Zimowe Warsztaty z Numerem 112” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Aż 70% zgłoszeń, które otrzymują operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, to zgłoszenia fałszywe. Wydarzenie „Zimowe Warsztaty z Numerem 112” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniumiało na celu edukowanie dzieci i młodzieży odnośnie odpowiedzialnego korzystania z numeru alarmowego, a także budowania ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa.


W związku ze zbliżającymi się feriami w województwie wielkopolskim oraz przypadającym na 11 lutego Europejskim Dniem Numeru Alarmowego 112, „Zimowe Warsztaty z Numerem 112” były okazją dla dzieci i młodzieży do budowania świadomości odnośnie bezpieczeństwa, zarówno w stosunku do nich samych, jak również w zakresie odpowiedzialnego reagowania i udzielania pomocy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, KomendęWojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu.

W trakcie briefingu prasowego, z udziałem p.o. wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Roberta Natunewicza, zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniuinsp. Sławomira Piekuta oraz zastępcy kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu Jarosława Teśluka, wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk opowiedziała o samej inicjatywie, jak również o znaczeniu odpowiedzialnego korzystania z numeru alarmowego.

Początek ferii zbiega się z Europejskim Dniem Numeru Alarmowego 112, stąd też chcemy, aby dzisiejsze wydarzenie pozwoliło dzieciom i młodzieży poznać tajniki działania służb ratowniczych– mówiła wojewoda. –Korzystając z tej okazji chciałabym serdecznie podziękować pracownikom Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy dzień i noc czuwają nad naszym bezpieczeństwem i niestrudzenie działają w pełni profesjonalnie, abyśmy mogli spokojnie funkcjonować. Dziękuję również straży pożarnej, policji oraz pogotowiu ratunkowemu za ich nieustającą służbę na rzecz naszego bezpieczeństwa i naszego zdrowia– dodała.

Podczas wydarzenia dzieci i młodzież mogły zapoznać się z pracą dyspozytorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu oraz z działalnością służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Operatorzy z CPR w trakcie akcji omówili, jakie informacje zbierane są podczas rozmowy z dyspozytorem nr 112 oraz przedstawilifunkcjonowanie numerów alarmowych. Uczestnicy wydarzenia mogli również wziąć udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. 

W ramach warsztatów dzieci i młodzież miały także okazję zobaczyć sprzęt oraz pojazd straży pożarnej i policji, odwiedzić stoiska edukacyjne, na których były prezentowane m.in. zagrożenia w budynku jednorodzinnym oraz podczas wypoczynku w czasie ferii zimowych z mobilnych symulatorów zagrożeń, czy też skorzystać z maszyny do badania refleksu.

 

 

(Visited 56 times, 1 visits today)

Leave a Reply