Zdrowie w Wielkopolsce: prawie 31 mln złotych dodatkowo do końca roku na świadczenia zdrowotne.

Zdrowie w Wielkopolsce: prawie 31 mln złotych dodatkowo do końca roku na świadczenia zdrowotne. Cel: utrzymanie dostępu do świadczeń dla oczekujących już pacjentów.

Po dokonaniu kolejnych w tym roku analiz wykonania umów z placówkami w wielu zakresach świadczeń, Wielkopolski OW NFZ przekazuje kolejne dodatkowe pieniądze na leczenie Wielkopolan.
W ośmiu różnych rodzajach łączna wartość dodatkowych środków wynosi ponad 30,94 mln złotych, czyli prawie 31 mln złktóre przeznaczone są na skrócenie kolejek pacjentów już oczekujących na świadczenia.

 Największymi beneficjentami tej puli będą pacjenci oczekujący na zabiegi endoprotezoplastyki stawów: biodrowego i kolanowego oraz usuwania zaćmy. Zwiększanie dostępności do tych zabiegów stanowi jeden z tegorocznych priorytetów NFZ, a umowy zawarte z wykonawcami zwiększają się łącznie o 8,7 mln złotych – zarówno w placówkach „sieciowych” jak i wykonujących te zabiegi poza siecią szpitali, przy czym dodatkowa kwota na operacje usuwania zaćmy to prawie 4 mln złotych, a na endoprotezoplastykę przeznaczono ponad 5 mln złotych.

Z zabiegami endoprotezoplastyki wiąże się także rehabilitacja po zabiegu, dzięki której pacjent szybciej powraca do normalnej aktywności. W tym zakresie, jak również w:

–  rehabilitacji neurologicznej wczesnoudarowej stacjonarnej dla pacjentów po przebytych udarach (będącej także priorytetem Oddziału w tym roku) i

– rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku /oddziale dziennym

są przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 2,6 mln złotych.

Kolejnym priorytetem dla Oddziału jest zwiększanie dostępności dla Wielkopolan do świadczeń w oddziale medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarnym zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci oraz do świadczeń:

– w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym dla dorosłych, dzieci i młodzieży,

– dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie, a także

– dla dzieci wentylowanych mechanicznie, które korzystają z tych świadczeń w ramach zespołu długoterminowej opieki domowej.

Na finansowanie tej opieki, realizowanej jeszcze w bieżącym roku przeznaczono dodatkowe 1,83 mln złotych.

Z kolei w zakresie świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży, z uwagi na szczególny charakter tych usług – leczenie aparatem (ruchomym) zgodnie z koszykiem świadczeń w ortodoncji, prowadzone jest do ukończenia przez dziecko 12 roku życia  – i rzeczywiste potrzeby zdrowotne młodych pacjentów, zwiększono wartości umów z wielkopolskimi placówkami o 142,5 tys. złotych.

 Większe środki finansowe przeznaczone są również na zwiększanie dostępności do poradni specjalistycznych (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w zakresie podstawowym, zabiegowe, na rzecz pacjentów pierwszorazowych i diagnostyka onkologiczna). Szczególnie znaczenie mają świadczenia pierwszorazowe, z uwagi przede wszystkim na konieczność prawidłowego zdiagnozowania pacjenta na początku leczenia, co wiąże się z większym nakładem czasu i kosztów po stronie placówki. Na finansowanie tych wizyt zostaje przeznaczone ponad 1,2 mln złotych dodatkowo, co stanowi połowę całej dodatkowej kwoty w AOS – 2,4 mln złotych, przeznaczonej na wszystkie w/w świadczenia udzielane w poradniach specjalistycznych.

Dodatkowe pieniądze w wysokości 2,2 mln złotych są przeznaczone również na świadczenia wysokospecjalistyczne: dializoterapię otrzewnową, hemodializoterapię i żywienie dojelitowe w warunkach domowych.

Celem przeznaczenia przez WOW NFZ tak wysokiej kwoty (prawie 31 mln zł) dodatkowych środków na leczenie pacjentów jeszcze w tym roku, jest utrzymanie (zapobieżenie ograniczeniu) dostępności dla oczekujących już na świadczenia Wielkopolan, tak aby do końca 2018 r. żaden pacjent potrzebujący pomocy nie usłyszał, że placówce limit się wyczerpał.

Oprócz zwiększenia finansowania Oddział prowadzi monitorowanie realizacji umów i oczekuje wyjaśnień od placówek w przypadku np.

– braku przyjmowania nowych pacjentów, mimo posiadanych środków. Wówczas najczęściej w bardzo dużej ilości taka poradnia realizuje porady wyłącznie „recepturowe”.

– braku przyjmowania przez podmioty prowadzące rehabilitację osób we wczesnym stadium po udarze lub po operacji wszczepienia endoprotezy.

Dodać trzeba również, że Wielkopolski OW reguluje także płatności związane z procedurami w umowach na leczenie szpitalne, określonymi jako „nielimitowe”. Do takich należą: świadczenia z zakresu pakietu onkologicznego, porody i opieka nad noworodkiem, przeszczepy, leczenie zawałów oraz rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na sfinansowanie tych procedur w wielkopolskich szpitalach przeznaczone jest obecnie prawie 13 mln złotych.

Wielkopolski OW NFZ


(Visited 89 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz