Zaniedbania przy przewozie krów

Nietypowym finałem zatrzymania samochodu ciężarowego przewożącego trzy sztuki bydła zakończyła się kontrola przeprowadzona 20 maja podczas wspólnych działań kontrolnych leszczyńskich „krokodyli” z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii z Rawicza.


Jednym z wielu naruszeń, których dopuścił się przedsiębiorca, który osobiście wykonywał przewóz zwierząt, był brak wymaganej kategorii prawa jazdy kategorii C. Przedsiębiorca posiadał wyłącznie kategorię B prawa jazdy. Inspektorzy z Leszna stwierdzili ponadto wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia, używanie wykresówki przez okres dłuższy niż do tego wyznaczony, wykonywanie przewozu bez przeprowadzenia czyszczenia i odkażania pojazdu, brak przeglądu tachografu. Za wykryte nieprawidłowości kierowca i jednocześnie przedsiębiorca został ukarany mandatem karnym na kwotę 300 złotych. Znacznie surowsze konsekwencje finansowe grożą mu w postępowaniu administracyjnym, bo 6000 zł. Na miejsce kontroli przyjechała żona przedsiębiorcy z kierowcą, który posiadał wymagane uprawnienia i mógł kontynuować przewóz zwierząt.

/witdpoznan.pl/

(Visited 9 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz