Za dużo paliwa w zbiornikach

Nieprzestrzeganie przepisów umowy ADR dotyczącej maksymalnej pojemności zbiorników paliwa ograniczonej wartością 1500 l stwierdzili w dwóch przypadkach wielkopolscy inspektorzy.

15 listopada  wielkopolscy inspektorzy przeprowadzali kontrole przewożonych materiałów niebezpiecznych ADR na autostradzie A2.


Dwóch przewoźników z Łotwy i Litwy miało przekroczony dozwolony limit 1500 l dopuszczalnej całkowitej pojemności zbiorników paliwa. Łotewski zespół pojazdów jechał tranzytem przez Polskę z Niderlandów na Łotwę i wiózł łącznie 1745 l paliwa. Z kolei pojazd litewski przejeżdżał przez Polskę tranzytem z Belgii na Łotwę w sumie z 1680 l paliwa. Inspektorzy nakazali kierowcom usunięcie naruszenia i doprowadzenie jednostki transportowej do stanu zgodnego z ADR i pobrali od każdego kaucję w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej, czyli po 2.000 zł.

/witd-poznan/

(Visited 202 times, 1 visits today)

Leave a Reply