WOLSZTYN – POŻAR W HALI PRODUKCYJNEJ

9 lutego 2021 roku, o godzinie 12:01 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie otrzymało zgłoszenie o pożarze w hali produkcyjnej na terenie firmy zajmującej się produkcją mebli. Dyżurny SKKP niezwłocznie dysponuje dwa zastępy z JRG Wolsztyn, a także po jednym zastępie z OSP Obra, OSP Kębłowo, OSP Świętno oraz OSP Wroniawy.


Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia zastano zadymienie w hali produkcyjnej. Pożar maszyny do okleinowania mebli ugaszono przy użyciu gaśnic przez pracownika zakładu. Kierownik ewakuował 200 pracowników przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Żadnemu z pracowników nic się nie stało. Część zastępów OSP zawrócono do jednostek ze względu na opanowaną sytuację.

Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Po przeprowadzeniu rozpoznania, Kierujący Działaniem Ratowniczym wydaje polecenie sprawienia linii wężowej oraz wprowadzenia roty wyposażonej w sprzęt ochrony układu oddechowego do hali produkcyjnej w celu potwierdzenia likwidacji zagrożenia. Potwierdzono brak zagrożenia, pożar ugaszony. Dokonano pomiarów  temperatury maszyny, która uległa zapaleniu oraz pokrycia dachowego przy pomocy kamery termowizyjnej. Następnie przewietrzono halę produkcyjną oraz dokonano pomiaru stężeń substancji niebezpiecznych przy pomocy miernika wielogazowego. Po zakończeniu działań oraz przewietrzeniu hali pracownicy wrócili na swoje stanowiska pracy.

Opracowanie/zdjęcia: asp. sztab. Witold Maciejewski/kppsp-wolsztyn/

(Visited 22 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz