Wielkopolska – Trwa konkurs Floriany!

Trwa konkurs Floriany!

Trwa Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY. Organizatorzy konkursu, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” zapraszają do udziału wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.
Zgłoszenia na konkurs przyjmowane będą do 28 lutego tego roku.

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji, rozwoju lokalnych środowisk oraz przeciwdziałania wykluczeniu.

W Konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:

 • infrastruktura
 • bezpieczeństwo
 • środowisko i ekologia,
 • estetyka przestrzeni publicznej,
 • edukacja,
 • sport, rekreacja i turystyka,
 • kultura, tradycja,
 • aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
 • integracja społeczna,
 • innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do Internetu,
 • współpraca zagraniczna,

Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.
Gala Finałowa konkursu planowana jest 4 maja 2017 r, kiedy obchodzić będziemy Ogólnopolski Dzień Strażaka.

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl.

 

(Visited 105 times, 1 visits today)

Leave a Reply