Wielkopolska gotowa do reformy edukacji ???

W czwartek 9 marca br. Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa podsumowująca przebieg procesu podejmowania przez rady gmin i powiatów projektów uchwał. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wraz z wielkopolskim kuratorem oświaty Elżbietą Leszczyńską oraz wicekuratorami.

W całym kraju kuratorzy oświaty zaopiniowali 1751 uchwał. Oznacza to, że ponad 60 procent wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zobligowanych prawem do dostosowania sieci szkolnych otrzymało już opinię kuratora oświaty. Ponad 99 procent samorządów dostało opinię pozytywną.

W Wielkopolsce wszystkie rady powiatów podjęły uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, a tylko dwie gminy z województwa nie podjęły jeszcze takowych uchwał. Aktualnie 112 uchwał jest w trakcie opiniowania przez kuratora oświaty.

Po przedstawieniu projektów ustaw wprowadzających reformę edukacji i skierowaniu ich do dalszych prac w parlamencie, kuratorzy oświaty we współpracy z wojewodami organizowali w całej Polsce szereg spotkań z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy spotkań mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, między innymi harmonogramu wdrażania reformy, kształtu nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz egzaminów.

Od stycznia do początku marca odbyło się 771 spotkań z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami, samorządowcami i uczniami, w których udział wzięło ponad 30 tys. uczestników.

(Visited 105 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz