Wielkopolscy związkowcy na spotkaniu Młodych Metalowców w Warszawie

W dniach 29-30 września 2017 w Warszawie (w siedzibie Federacji) miało miejsce spotkanie Młodych Metalowców. Jest to kontynuacja rozpoczętego w tamtym roku cyklu spotkań młodych działaczy naszej Federacji, będących jej przyszłością.


W spotkaniu wzięło udział 21 osób reprezentujące 6 okręgów ( wielkopolski, warszawski, lubelski, podkarpacki, dolnośląski, łódzki ) W pierwszym dniu przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy zapoznał uczestników spotkania z prawnymi zagadnieniami funkcjonowania Zakładowej Organizacji Związkowe, ze szczególnym uwzględnieniem obustronnych zobowiązań na linii pracodawca – związek zawodowy. W drugiej części trenerka fundacji COZZ ( Centrum Organizowania Związków Zawodowych ) zaprezentowała sposób budowania Związku Zawodowego poprzez poszerzanie bazy związkowej w najbliższym otoczeniu swojej pracy ( zespole, wydziale, zakładzie). W drugim dniu w trakcie dyskusji z przedstawicielami Zarządu Federacji, młodzi zeprezentowani swoje spostrzeżenia oraz uwagi dotyczące ich wizji funkcjonowania związków zawodowych. Na zakończenie została podjęta wspólna deklaracja kolejnego spotkania w pierwszym kwartale przyszłego roku./galeria/

FZZ Metalowcy
Mirosław Grzybek

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wielkopolskich organizacji związkowych  „Metalowcy” z  Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu oraz  Zdzisław Stróżyk Rady Okręgu Wielkopolsko –lubuskiego Federacji Związków Zawodowych METALOWCY , Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników H. Cegielskiego – Poznań SA „Metalowcy”.

(Visited 401 times, 1 visits today)

Leave a Reply