Wiadukt w Gnieźnie już przejezdny!

We wtorek 26 października wiadukt im. ks. Jerzego Popiełuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie został otwarty dla ruchu.


Ostatnie bariery zdjęto w nocy, by od samego rana przejazd był płynny. Tym samym: po 14 miesiącach zakończył się remont zabytkowego obiektu.

Zakres robót obejmował:

  • remont wiaduktu
  • wymianę nawierzchni jezdni
  • wymianę nawierzchni chodnika
  • wymianę elementów bezpieczeństwa ruchu (balustrad na wiadukcie i na dojazdach)
  • demontaż dwóch i budowę czterech latarni oświetlenia drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu.

Stalowa konstrukcja obiektu była remontowana na drodze dojazdowej, a nie nad torami kolejowymi. Dwukrotnie przesunięto ją za  pomocą siłowników po szynach opartych na podporach.

Wartość zadania 9,2 mln zł
Waga obiektu ponad 180 ton
Długość płyty pomostu 32 m
Szerokość 14 m
Rozstaw dźwigarów 9,4 m
Nośność użytkowa 30 ton
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
(Visited 43 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz