UWAGA ! Mandaty za spożywanie alkoholu

Policjanci referatu patrolowo interwencyjnego wspólnie ze strażnikami miejskimi ukarali młodych mężczyzn, którzy pili piwo na schodach prowadzących do Doliny Pojednania w Gnieźnie. Dodatkowo dwóch z nich załatwiało potrzebę fizjologiczną w miejscu publicznym. Przypominamy, że spożywanie alkoholu w miejscach określonych w ustawie jest zabronione.


12 czerwca br. wieczorem operator monitoringu miejskiego w Gnieźnie zauważył młodych mężczyzn spożywających alkohol na schodach prowadzących do Doliny Pojednania w Gnieźnie i powiadomił o tym fakcie oficera dyżurnego. Dyżurny natychmiast skierował w to miejsce policyjny patrol, wspierany przez strażników miejskich. W międzyczasie dwóch z czterech przebywających tam mężczyzn załatwiało na schodach potrzebę fizjologiczną. Policjanci ukarali mężczyzn mandatami. W sądzie mężczyznom groziłaby kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

Przypominamy, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi precyzuje miejsca, w których picie alkoholu jest zabronione.

Zgodnie z art. 14 ww. ustawy:

1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

a) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,

b) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,

c) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, d) w środkach i obiektach komunikacji publicznej,

e) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.


2. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych.

4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.

5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Art.140. Kodeksu wykroczeń

Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

 

(Visited 708 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz