Uwaga ! KOMUNIKAT PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu

KOMUNIKAT


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o .o .informuje , że w ostatnim czasie na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl pojawiły się osoby, które proponują mieszkańcom pobieranie i badanie próbek wody sieciowej na zawartość metali ciężkich oraz przeprowadzają ankietę na ten temat.Przedsiębiorstwo nasze oświadcza, że systematycznie przeprowadza badania jakości wody zgodnie z obowiązującym prawem a wyniki badań dostępne są na naszej stronie internetowej www.pwik.nowytomysl.pl
Zarząd Przedsiębiorstwa informuje , że osoby te nie działają w porozumieniu z naszym przedsiębiorstwem. Dlatego zalecamy mieszkańcom miasta i gminy Nowy Tomyśl daleko posuniętą ostrożność w kontaktach z tymi osobami.


(Visited 2 216 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz