UWAGA ! Informacja na temat postępowania dot. podejrzenia zachorowania na chorobę menigokokową w Żłobku w Wolsztynie

Informacja na temat postępowania dot. podejrzenia zachorowania na chorobę menigokokową w Żłobku w Wolsztynie.W dniu 4 maja 2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie wpłynęło zgłoszenie telefoniczne ze Szpitala Klinicznego w Poznaniu  podejrzenia zachorowania na posocznicę meningokokową u dziecka uczęszczającego do Żłobka w Wolsztynie przy ulicy Komorowskiej. Tego samego dnia poinformowano panią Dyrektor Żłobka i poproszono o zorganizowanie, jak najszybciej, spotkania z rodzicami.

Spotkanie odbyło się w dniu następnym tj. 5 maja o godz. 17:00.
Rodzicom przekazano informacje na temat:

  • zakażeń meningokokowych (charakterystyka drobnoustroju, drogi zakażenia, okres wylęgania, objawy, zapobieganie, dane statystyczne),
  • chemioprofilaktyki, którą należy wdrożyć u najbliższych kontaktów osoby chorej, jak najszybciej od momentu wystąpienia zachorowania, najlepiej w ciągu pierwszych 24godzin. W przypadkach, gdy zgłoszenie zachorowania jest opóźnione, zastosowanie chemioprofilaktyki w otoczeniu chorego jest zasadne do 2 tygodni od daty wystąpienia zachorowania.

Decyzję o zastosowaniu chemioprofilaktyki podjął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie. Zastosowano ją u:

  • domowników – 3 osoby,
  • dzieci  i wychowawców żłobka –  60 osób.

Obowiązek zastosowania chemioprofilaktyki  spoczywa na lekarzach rodzinnych. Ze względu na to, że zgłoszenie wpłynęło w czwartek, a zebranie odbyło się w piątek, poproszono  Starostę Wolsztyńskiego i Dyrektora SP ZOZ w Wolsztynie o pomoc w wykonaniu tego obowiązku.
Dzięki uzyskanej zgodzie rodzice z dziećmi mogli zgłaszać się do szpitala w Wolsztynie, bezpośrednio po zakończonym spotkaniu w żłobku.
W oddzielnej części izby przyjęć, tak aby dzieci i ich rodzice nie mieli kontaktu z osobami chorymi, w 3 gabinetach lekarskich, były badane dzieci i zastosowano u nich chemioprofilaktykę.
Około godziny 21:15 bardzo nagłe i niełatwe przedsięwzięcie było zakończone.

Bardzo dziękuję Panu Staroście, Panu Dyrektorowi SP ZOZ w Wolsztynie, Pani Dyrektor Żłobka oraz Personelowi Medycznemu za  zaangażowanie, pracę i  trud włożony  w realizację tak nagłego i  niełatwego przedsięwzięcia, niezwykle ważnego dla zdrowia i życia dzieci oraz osób dorosłych.

NEISSERIA MENINGITIDIS, meningokok, dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Może wywołać:
– postać sepsy (posocznicy)-uogólnione zakażenie organizmu
– zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ZOMR
Określane łącznie jako inwazyjna choroba meningokokowa IChM.
– inne – np. zap. stawów, ucha środkowego, płuc, gardła, układu moczowego ….

Meningokoki są bardzo wrażliwe na czynniki środowiska zewnętrznego, jak niska temperatura i wysychanie, dlatego szybko w nim giną.

Źródłem zakażenia może być człowiek chory i bezobjawowy nosiciel.

Nosiciele mogą stanowić 2-25% populacji, ale w środowiskach zamkniętych ich odsetek może sięgać 40-80%.
Nosicielstwo może utrzymywać się przez wiele miesięcy.

Do zakażenia człowieka dochodzi drogą kropelkową oraz przez bardzo bliski i bezpośredni kontakt z wydzieliną z górnych dróg oddechowych.
Zakażenie kropelkowe to zakażenie powietrzne kropelkami śliny lub śluzu, wydalanymi przez zakażonego człowieka podczas mówienia, kaszlu, kichania.
Objawy w początkowej fazie podobne są do przeziębienia (gorączka, bóle stawowe, mięśniowe, ogólne złe samopoczucie).

U niemowląt :
– brak apetytu, wymioty, biegunka
–  rozpaczliwy płacz, kwilenie
– rozdrażnienie
–  pulsujące ciemiączko
– drżenie rączek
– wzmożone napięcie mięśniowe
– zmiany skórne (plamki, grudki,
wybroczyny)

U dorosłych:
– wymioty
– bóle brzucha
– ból głowy
– sztywność karku
– światłowstręt
– senność
– drgawki
– zaburzenia świadomości
– zmiany skórne

Można zapobiec chorobie meningokokowej poprzez szczepienia ochronne.
Nie należy zamykać szkół, przedszkoli, żłobków, dyskotek lub odwoływać wydarzeń sportowych i kulturalnych. Dzieci mogą uczęszczać do żłobka.

 

(Visited 861 times, 1 visits today)

Leave a Reply